Informace o publikaci

Závisí ochrana kyperských kaloňů na podpoře výskytu invazních rostlin? Prostorová a potravní aktivita kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) na Kypru ve vrcholném létě

Autoři

BARTONIČKA Tomáš LUČAN Radek JEDLIČKA Petr ČÍŽEK Martin NICOLAOU Haris HORÁČEK Ivan

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kyperská populace Rousettus aegyptiacus je jedinou populací kaloňů v Evropě. V posledních třech letech zde došlo k radikálnímu snížení jejich početnosti (min. 60 %). Příčiny úbytku jsou neznámé, v úvahu však připadá především negativní vliv extrémně suchých a horkých posledních let a změny v zemědělském hospodaření, které přímo ovlivnily dostupnost potravy pro místní populaci. Detailnější informace o potravním chování jsou v případě kaloňů základním předpokladem efektivních ochranářských opatření. Sledování 17 jedinců obou pohlaví na přelomu července a srpna 2009 s využitím klasické a automatické telemetrie přineslo pozoruhodné výsledky. V uvedeném období byla potravní nabídka silně omezena a kaloni navštěvovali téměř výlučně kvetoucí rostliny Agave americana. Po odkvětu agáví začali kaloni konzumovat fíky (Ficus carica), které právě v tomto období začaly masově dozrávat. Na rozdíl od fíkovníků jsou agáve ve zkoumaném území vzácné a ostrůvkovitě rozšířené. Průměrná vzdálenost navštěvovaných agáví byla 15 km, zatímco na fíkovníky létali kaloni jen cca 6 km od denních úkrytů. Z toho lze usuzovat na velký význam kvetoucích agáví pro kaloně v tomto ročním období. Vzhledem k tomu, že agáve je ve Středozemí považována za invazní rostlinu, podpora jejího vysazování za účelem udržení potravní základny kyperských kaloňů bude zajisté kontroverzním ochranářským opatřením. Podpořeno GAAV IAA601110905.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info