Informace o publikaci

Ektoparaziti introdukovaných populací slunečnice pestré Lepomis gibbosus v Evropě

Autoři

ONDRAČKOVÁ Markéta

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Literární záznamy z celého kontinentu ukazují, že do Evropy byly se svým hostitelem (slunečnicí pestrou) zavlečeny pouze 4 druhy žaberních parazitů: Onchocleidus similis, O. dispar, Actinocleidus recurvatus a A. oculatus. Pro tuto studii byly vyšetřeny ryby ze Slovenska, České republiky, Chorvatska, Bulharska a Francie. Byl potvrzen výskyt 9 druhů monogení. Ryby z lokality Labe nebyly parazitovány žádnými žaberními parazity. Výsledky ukázaly na absenci A. oculatus v povodí Dunaje, ve Francii se tento druh vyskytoval běžně. Lze předpokládat, že tento parazit je rozšířen jen v úmoří Středozemního moře, kde byl A. oculatus historicky zaznamenán. Ve francouzské populaci byl zjištěn ojedinělý výskyt druhu Cleidodiscus robustus, O. acer a G. macrochiri. Tyto druhy parazitující okounkovité ryby nebyl na Evropském kontinentě doposud zaznamenán. Jeho výskyt tedy může být výsledkem recentní introdukce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info