Informace o publikaci

Prostorová distribuce a morfometrická variabilita přichycovacích struktur žaberních monogeneí slunečnice pestré Lepomis gibbosus

Autoři

ONDRAČKOVÁ Markéta DÁVIDOVÁ Martina

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Morfometrická variabilita haptoru byla sledována u tří druhů žaberních parazitů slunečnice pestré na čtyřech lokalitách v povodí řeky Dunaj. U ryb z ramenného systému Priehradky (SK) byla analyzována prostorová distribuce Urocleidus similis a Actinocleidus recurvatus. U. similis se vyskytoval na všech lokalitách a hostitelích. Jediná lokalita, na které byl zjištěn A. recurvatus, bylo Slovensko. Nejstabilnějšími determinačními znaky U. similis a U. dispar byla délka vnějšího výrůstku středního háčku prvního i druhého páru. V případě A. recurvatus byla nejnižší velikostní variabilita zjištěna u charakteristik středních háčků (celková délka, délka ostří, délka vnějšího a vnitřního výběžku). Analýza prostorové distribuce U. similis i A. recurvatus ukázala na preferenci druhého žaberního oblouku. Oba druhy se vyskytovaly častěji na vnitřní straně žaberního oblouku, přičemž U. similis preferoval vnější a A. recurvatus vnitřní povrch.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info