Informace o publikaci

Kryptosporídie: epicelulárne parazity v objatí membrány hostiteľskej bunky

Autoři

VALIGUROVÁ Andrea JIRKŮ Miloslav

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kryptosporídie: epicelulárne parazity v objatí membrány hostiteľskej bunky“ (Cryptosporidia: Epicellular parasites embraced by the host cell membrane.). 39. Jírovec Protozoological Days, Červený zámek – Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 4 – 8, 2009. Anotace: Kryptosporidie (Apicomplexa) jsou významní parazité člověka i zvířat, které jsou díky svému unikátnímu způsobu přichycení k hostitelské buňce považovány za zvláštní skupinu parazitických protist. Recentní fylogenetické analýzy prokázaly jejich blízkou příbuznost s gregarinami a odlišily je od „pravých kokcidií“. Vyvstávají spekulace, že rod Cryptosporidium představuje chybějící linii mezi gregarinami a kokcidiemi. U dvou evolučně vzdálených druhů žaludečních kryptosporidií, Cryptosporidium muris z laboratorních hlodavců a C. fragile z importovaných žab, byl sledován proces uchycení a počáteční vývoj v hostiteli. U obou druhů byly pozorovány změny mikroklků hostitelské buňky a následné vytvoření záhybu cytoplasmatické membrány, který postupně obrůstá parazita a vytváří parazitoforní vak. Na základě těchto výsledků bylo navrženo použití termínu „epicelulární“ pro vhodnější vyjádření lokalizace kryptosporidií v hostiteli, místo doposud užívaného termínu „intracelulární extracytoplasmatická“. Pro potvrzení této hypotézy byly studovány kontrolní organizmy, střevní kryptosporidie Cryptosporidium parvum z hlodavců, Cryptosporidium saurophilum a Cryptosporidium sp. z ještěrů, a bylo dosaženo shodných výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info