Informace o publikaci

Discourse Markers in Czech and English Conversation

Logo poskytovatele
Název česky Diskuzní markery v české a anglické konverzaci
Autoři

CHAMONIKOLASOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek srovnává anglickou a českou konverzaci z hlediska užití interaktivních jazykových prostředků, které v dialogu pomáhají udržovat kontakt mezi mluvčími a usměrňují vývoj komunikace. Centrem pozornosti jsou diskurzní částice typu no, ne, ale, tak, jo, víte, ano, hm, well, oh, no, now, you see, you know, I mean, look, listen, yeah, hm, popsané v současných studiích z oblasti pragmatiky mluveného jazyka jako jazykové jednotky s minimálním až nulovým propozičním obsahem, které vytvářením interpersonálních vazeb přispívají ke koherenci a plynulosti mluveného diskurzu a k dosažení dohody o významu sdělení mezi účastníky komunikace. Na příkladech vybraných z paralelních textů anglických a českých dialogů je ilustrována funkční ekvivalence některých anglických a českých diskurzních částic a podobnosti a rozdíly mezi oběma jazyky v rozvíjení sociální interakce. Příspěvek také podává interpretaci zkoumaných jazykových jednotek z hlediska informační struktury jazyka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info