Informace o publikaci

Acid-base reactions of karst soils in dependence on vegetation type

Logo poskytovatele
Název česky Acidobazické reakce krasových půd v závislosti na typu vegetace
Autoři

LIČBINSKÁ Monika HÝLOVÁ Lada FAIMON Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova acido-basic reaction; karst; soil; vegetation; pH; Moravian Karst
Popis Tři místa s odlišnou vegetací (smrkový, listnatý a travnatý porost) byla zvolena v Moravském krasu pro studium acidobazických vlastností půd. Šest kompletních vertikálních půdních profilů bylo odebráno, rozděleno do individuálních vzorků a louženo destilovanou vodou a roztoky KCl. Nejnižší hodnoty pH výsledných výluhů byly zjištěny ve svrchním horizontu (horizont A): 3,72 (roztok KCl) a 4,67 (destilovaná voda) pod jehličnany, 3,71 (roztok KCl) a 5,05 (destilovaná voda( pod listnatými), resp. 6.62 (roztok KCl) a 6.98 (destilovaná voda) pod travnatým porostem. Nízké hodnoty naznačují přítomnost huminových látek (kyselina fulvová). Rozdíly v pH, především v půdách pod jehličnany a travnatým porostem, potvrzují významný vliv vegetace na acidobazické vlastnosti krasových půd.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info