Informace o projektu
Recentní krasové procesy: destrukce speleotém

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/03/1128
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Speleotémy; Krasové prostředí; Lidské vlivy; Karbonátové rovnováhy; Skapové vody

V posledních letech byla v krasových oblastech pozorována celá řada negativních procesů. V centru pozornosti speleologů a ekologů je zejména samovolná destrukce tzv. jemných sintrových forem (odpadávání drobných brček, koroze tenkých záclonových útvarů). Na příčiny tohoto jevu existuje celá řada hypotéz, dohadů a spekulací. Přes značné badatelské úsilí a množství předběžných studií zůstává problém stále nevyřešen. K jeho objasnění je nezbytné prohloubené, dlouhodobé a systematické studium. Aktuální je zejména otázka, zda je tento jev spojen s antropogenní činností nebo zda je přirozený. Cílem navrhovaného projektu je (1) potvrzení popř. vyvrácení hypotéz o probíhající korozi brček, (2) prokázání popř. vyvrácení možnosti uplatňování tohoto procesu v minulosti, (3) potvrzení popř. vyloučení antropogenních vlivů a návrh jejich minimalizace, (4) návrh alternativních vysvětlení v případě nepotvrzení antropogenního vlivu. Projekt je koncipován jako (a) základní výzkum se zaměřením na prohloubené pochopení problematiky krasových procesů a (b) aplikovaný výzkum, vedoucí k rozpoznání antropogenních vlivů na stav krasových oblastí, jeskynních systémů a jejich hlavních složek.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info