Informace o publikaci

The Overexpression of Cathepsin D Senzitizes Brest Cancer Cells to TRAIL-induced Apoptosis

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Zvýšená exprese katepsinu D zvyšuje citlivost buněk karcinomu prsu k apoptóze indukované TRAILem
Autoři

JANČEKOVÁ Blanka BENEŠ Petr ONDROUŠKOVÁ Eva ŠMARDA Jan

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nádorové buňky mají často narušenou klasickou apoptotickou signalizaci a mohou být proto citlivější k induktorům, které spouští alternativní dráhy buněčné smrti. Buněčná smrt indukovaná permeabilizací lysozomů je vhodnou alternativou, jelikož mnoho typů nádorů má zvýšenou hladinu lysozomálních proteáz. Tento rozdíl v hladině lysozomálních proteáz nádorové a zdravé tkáně je vhodným terapeutickým cílem. TRAIL představuje protinádorové chemoterapeutikum schopné indukovat jak klasickou tak lysozomální apoptotickou signalizaci. Lysozomální proteáza katepsin D působí jako mediátor apoptózy indukované různými stimuly jak v závislosti tak nezávisle na jeho enzymatické aktivitě. Závěrem naší práce je, že katepsin D zvyšuje citlivost buněk karcinomu prsu MDA-MB-231 k apoptóze indukované TRAILem v závislosti na jeho enzymatické aktivitě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info