Informace o publikaci

Nová korpusová mluvnice češtiny

Autoři

OSOLSOBĚ Klára

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Corpus-based Grammar
Popis Cílem přednášky je krátké představení ideového základu korpusově založeného popisu jazyka, který Mluvnice současné češtiny slibuje nabídnout. Zaměříme se na stěžejní kapitoly věnované morfologii a tvoření slov. Upozorníme na pozitiva i negativa velkého počtu statistik zaměřeným na problémy spjaté s variantností flexe. Ve druhé části se zaměříme na vybraná sporná místa, a to především na případy, kdy korpusy nebyly dostatečně využity. Našim cílem je demonstrovat, jak lze použít korpusy i korpusové nástroje k tomu, abychom odpověděli na otázky, které při četbě MSČ vyvstanou a jejichž zodpovězení zůstali autoři MSČ čtenářům dlužni. V korpusech lze řadu takových odpovědí najít a není to někdy tak úplně složité.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info