Informace o publikaci

Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem

Autoři

SZTURZ Petr JAKUBCOVÁ R. ADAM Zdeněk KLINCOVÁ Mária KREJČÍ Marta POUR Luděk ZAHRADOVÁ Lenka HÁJEK Roman MAYER Jiří

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova ;multiple myeloma; bortezomib; bisphosphonates; osteolysis; osteogenesis; radiography
Popis Vznik osteolytických ložisek patří mezi klasické projevy mnohočetného myelomu, jejich hojení však není u těchto pacientů obvyklé. V době kompletní remise většinou dochází pouze k zastavení progrese lézí, radiologicky patrná rekalcifikace je výjimečná. Tato kazuistika popisuje případ muže narozeného 1941, u něhož byla v roce 2005 stanovena diagnóza mnohočetného myelomu typu IgA se vstupně přítomnými mnohočetnými osteolytickými ložisky ve skeletu. Kompletní remise onemocnění po podání režimu s bortezomibem (Velcade) byla u pacienta s relapsem mnohočetného myelomu léčeného dlouhodobě klodronátem (Bonefos) provázena radiograficky zřetelně patrnými známkami hojení osteolytického postižení skeletu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info