Informace o publikaci

Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands

Název česky Testování predikcí utváření druhově bohatých lučních společenstev na základě kontinuálních a kategoriálních vlastností rostlin
Autoři

SCHAMP Brandon HETTENBERGEROVÁ Eva HÁJEK Michal

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia : časopis české botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova coexistence; diversity; environmental filtering; functional diversity; limiting similarity; plant functional traits; trait convergence; trait dispersion; trait divergence
Popis We investigated patterns of trait-based community assembly in grasslands using continuous and nominal species-level traits. Plant species were randomly organized with respect to both maximum and minimum species height; however, coexisting plant species had a significantly smaller mean seed mass than expected by chance, and were significantly convergent in seed mass. These patterns were most pronounced in wet grasslands. Grasslands were non-randomly assembled with respect to five of our ten traits including seed mass, fruit type, CGO, branching type and leaf distribution. Among these, only patterns of branching type clearly conformed to the predictions from Limiting Similarity Theory, suggesting that variation in this trait may contribute to species coexistence in these grasslands. In general, patterns were consistent across the two plot sizes. For four traits plot-level effect sizes varied significantly with biomass production and for seven of ten traits they varied significantly with soil moisture.
Související projekty: