Informace o publikaci

Utilization of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) for multielemetal analysis of fossil samples

Název česky Využití laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS) v multiprvkové analýze fosilních vzorků
Autoři

VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela VACULOVIČ Tomáš NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam HRDLIČKA Aleš KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hlavní složkou zubů a kostí je hydroxyapatit. Zubní dentin obsahuje zimní a letní přírůstkové linie, které se vytvářejí v průběhu života lidí a zvířat. Jeho složení závisí na výživě i oblasti, kde jedinec žije. Výživa a migrace mohou být určovány z obsahu Sr, Ba, Zn a Ca a fluktuace jejich poměrů. Nevýhodou analýzy fosilních vzorků je však diageneze, která ovlivňuje složení zubů i kostí. Příspěvek pojednává využití LA-ICP-MS pro prvkové mapování fosilních zubů. Studie je zaměřena na určení obsahu Sr, monitoring poměrů Sr/Ca, Ba/Ca a Zn/Ca s následnou rekonstrukcí migrace a výživy. Výsledky získané pomocí LA-ICP-MS metody jsou také srovnávány s výsledky naměřenými metodou EMPA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info