Informace o publikaci

Vliv oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida,Clitellata)

Autoři

RŮŽIČKOVÁ Sylvie SCHENKOVÁ Jana KONVIČKOVÁ Veronika SYROVÁTKA Vít HELEŠIC Jan

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Změna teploty a jejího ročního průběhu způsobená vypouštěním oteplené vody může mít vliv, ať již přímý či nepřímý, na složení společenstev vodních bezobratlých. V této studii jsme se zabývali vlivem oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida: Clitellata). Studie probíhala na řece Nedvědičce v blízkosti obce Rožná (Českomoravská vrchovina), do níž ústí přítok dekontaminovaných důlních vod a vyčištěných teplých odpadních vod z chemické úpravny uranu. Přítok důlních vod se od řeky Nedvědičky lišil nejen teplotou ale i vyšším pH, konduktivitou a množstvím anorganického uhlíku a nižším množstvím rozpuštěného kyslíku a živin. Přítok důlních vod byl s největší pravděpodobností zodpovědný za (i) nižší abundanci a počet taxonů pod přítokem důlních vod ve srovnání s lokalitou nad tímto přítokem, (ii) změnu ve druhovém složení společenstev. Důlní vody také více ovlivňovaly společenstva peřejí než tůní. Výsledky statistických analýz prokázaly vliv důlních vod na kvalitativní i kvantitativní vlastnosti společenstva máloštětinatých opaskovců. Jelikož se však přítok lišil ve více parametrech, které na společenstvo působí, nebylo možné odlišit vliv samotného tepelného znečištění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info