Informace o publikaci

Sexualita seniorů

Autoři

VASMANSKÁ Soňa POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova sexuality; social relationship; intimate life; old age
Popis Příspěvek se zabývá problematikou sexuality seniorů z pohledu jedinců žijících v domovech pro seniory a nelékařského zdravotnického personálu, který o ně pečuje. Hodnotí především význam sexuality a snaží se podchytit problémová místa v péči o seniory v souvislosti se zabezpečením základní životní potřeby, jakou je sexualita člověka. Dále zjišťuje významné determinanty ovlivňující názory seniorů a profesionálně pečujících na význam problematiky sexuálního života seniorů žijících v domově pro seniory a zaměřuje se také na komunikaci pečujících v souvislosti s intimním životem seniorů. Text je zaměřen na analýzu a komparaci výsledků získaných průzkumným šetřením. Sexualita je obecně tabuizované téma, které nebývá odbornou ani laickou veřejností dostatečně diskutováno i s ohledem na její dopad na psychické i fyzické zdraví jedince. Tabuizace je typická napříč věkovým spektrem, ale v seniorském věku je vystupňovaná a doprovázena projevy devalvace, ageistickými tendencemi, zesměšňováním problematiky ve vztahu k věku apod. Z výsledků šetření vyplývá, že existují rozdíly v názorech sledovaného vzorku seniorské populace a osob, které o ně pečují v instituci, zejména v oblasti hodnocení významu problematiky sexuality a identifikaci faktorů pozitivně a negativně ovlivňujících intimní život seniorů.
Související projekty: