Informace o publikaci

Jazyk, zkušenost, právní hermeneutika (jako součást vztahu práva a společnosti)

Autoři

VACKOVÁ Barbora ŠKOP Martin

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V textu přistupujeme k právu jako ke specifickému typu jazyka. To nám umožňuje zkoumat jej z hlediska jeho jazykových vlastností. V úvodu krátce shrneme roli jazyka v rámci formování kultury i důvody proč k právu jako k jazyku přistupovat. Následně se zaměříme na metaforické vyjádření, které je důležitým prvkem v procesu reprodukce kultury i zvýznamňování okolní reality. V druhé části textu se budeme věnovat roli metafory v právu a konečně v závěru také možnostem interpretace, které s jazykovou povahou práva úzce souvisí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info