Informace o publikaci

Sociálně vyloučení v procesu mezigeneračního učení_teoretický vhled

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konferenční příspěvek je dílčí výstupem mého disertačního projektu, který je zacílen na popis a analýzu mezigeneračního učení u sociálně vyloučených osob. Téma sociálního vyloučení, jakožto konceptu, který je v dnešní době jedním z hlavních témat diskusí o sociálních systémech a boji s chudobou napříč celou Evropskou unií se zde propojuje s tématem mezigenerační transmise, konkrétně u osob, které se jsou výše jmenovaným jevem zasaženy nebo ohroženy. Příspěve akcentuje zejména teoretická váchodiska výzkumu a jeho první metodologické kroky, jak na úrovni kvantitativní, tak kvalitativní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info