Informace o projektu
Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD406/09/H040
Období řešení
1/2009 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Obecným cílem předkládaného projektu je podpora výzkumu doktorských studentů v široce definovaných pedagogických vědách, výzkumu zabývajícího se významnými otázkami tématu škola a některými těsně souvisejícími tématy. Výzkumný projekt se zaměřuje na otázky makro- i mikroúrovně chodu školy. Konkrétně jde o řízení a rozhodování ve škole, o některé rituály školního života, o kulturu klíčových procesů probíhajících ve škole, o možnosti rozvoje dovedností žáků regulovat své učení, o participaci žáků na samosprávě školy, o vztah školní práce a estetické výchovy. Projekt je zaměřen také na učitele, na profesní rozvoj učitelů při projektování školního kurikula, na procesy dosahování kvality pedagogické práce a konečně také na otázku identity učitele. Kombinace přístupu základních aplikovaných pedagogických disciplín s přístupy v hraničních disciplínách by měla přinést nové perspektivy v diskurzu škola v široce zaměřeném pedagogickém výzkumu. Účastníci projektu plánují publikovat individuálně kolektivně, v rámci mobility a jejich dalšího odborného růstu navrhuje vedoucí tým rozsáhlou spolupráci s řadou akademických a vědeckých institucí.

Publikace

Počet publikací: 93


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info