Informace o publikaci

Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Sylva NOVÁK Petr KLEČKA David

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
WWW https://ceskaaslovenskaoftalmologie.cz
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova LASIK; the effectiveness index; the safety index
Popis Autoři referují o výsledcích korekce refrakční vady LASIKem u pacientů s mírnou, střední a těžkou myopií v dlouhodobém časovém horizontu. Metodika: Retrospektivní srovnávací studie. Výsledky: Autoři mají zkušenosti s touto refrakční metodou od roku 1996 a hodnotí pooperační výsledky z vlastního působení ve dvou refrakčních centrech vybavených špičkovou přístrojovou technikou v daném období. Soubor B z roku 2007–2010 oproti staršímu souboru A z roku 1999–2005 ukazuje na snížení rozptylu výsledků o 40–50 %, navíc jsou u tohoto souboru prakticky eliminovány extrémní výsledky. V případě nekorigované zrakové ostrosti (UCVA), nejlépe korigované zrakové ostrosti (BCVA), indexu efektivity a bezpečnosti lze pozorovat u obou souborů obdobné střední hodnoty, avšak znatelně větší variabilitu u staršího souboru A. Závěr: Na svých souborech autoři představují a porovnávají dlouhodobé výsledky LASIKu, které potvrzují efektivitu a bezpečnost této chirurgické metody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info