Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích

Autoři PELIKÁN Leoš — SLAVÍK Josef
Druh Článek v odborném periodiku
Citace PELIKÁN, Leoš a Josef SLAVÍK. Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích. Vodní hospodářství, Praha, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 86-91. ISSN 1211-0760.
Originální jazyk čeština
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream

Cílem práce je aplikovat metodu postupných profilových průtoků při hodnocení proměnlivosti specifického podzemního odtoku v malých povodích o ploše do 10 km2. Základním předpokladem je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového průtoku v jednotlivých částech povodí závisí převážně na horninovém prostředí dané části povodí. Díky této závislosti lze zjistit vliv horninového prostředí nebo charakteru tektonického porušení na hodnotu specifického podzemního odtoku v různých částech povodí. Tento předpoklad byl v práci potvrzen. Byl popsán vliv litologie, přípovrchové vrstvy zvětrávání a tektoniky na formování specifického podzemního odtoku. Byla vytvořena mapa proměnlivosti specifického podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích a identifikovány ztrátové a ziskové části povodí.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info