Informace o publikaci

Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem

Autoři

MUSILOVÁ Martina

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Kvalitativni´ prˇi´stup a metody ve veˇda´ch o cˇloveˇku X. Kvalitativni´ vy´zkum a vzdeˇla´va´ni´.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova reflective writing; pedagogy; intrapersonal development
Popis Součástí vzdělávání pedagogů a jejich následného profesního rozvoje se dnes stává schopnost reflektovat vlastní činnost a jednání. Systematické reflektivní psaní je považováno za jednu z nejpodstatnějších metod v tomto rozvoji. Součástí studia disciplíny Dialogické jednání je rovněž písemná reflexe. Jedná se však výhradně o reflexi volnou, předem nestrukturovanou, která předem není určena ani tématem, ani okruhem otázek. Je blízká deníkové reflexi v současném vzdělávacím procesu pedagogů. Příspěvek se zaměří na shody a rozdíly mezi pojetím reflektivního psaní v pedagogice (konstruktivní pojetí učení, RWCT, Core reflection) a v disciplíně Dialogické jednání. Shody u všech typů reflexí jsou předně tématické. Předurčení či nepředurčení tématu reflexe má vztah k její struktuře. Pohyb k osobní strukturaci textu u volné reflexe poukazuje k dalším osobitým rysům studenta a může prohloubit sebereflexi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info