Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI

Autoři PISKÁČKOVÁ Zlata ZDRAŽIL Tomáš FOREJT Martin BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie
Druh Článek v odborném periodiku
Citace PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281.
Originální jazyk čeština
Obor Hygiena
Klíčová slova sleep; obesity; Body Mass Index (BMI)

Ve sledovaném souboru stoupalo riziko obezity definované pomocí BMI úměrně se zkracující se délkou spánku. Zejména jedinci se spánkem <6,3 hodin za den byli, nezávisle na věku, vystaveni 1,3krát vyššímu riziku obezity ve srovnání s jedinci spícími déle. I přes objektivně vyšší četnost obézních jedinců ve skupině s nejkratším spánkem nebylo prokázané riziko statisticky významné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info