Informace o publikaci

Současné bádání o středověké inkvizici : stav, směřování, perspektivy

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Český časopis historický
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova medieval inquisition; inquisitio heretice pravitatis; state of research; perspectives; trial records; source criticism; theories of discourse; distribution of power
Popis Zkoumání inkvizice doznává v současné době značných proměn. Posiluje svou kritičnost, uvědomuje si odkaz starší historiografie a vymezuje se vůči jejím předpojatostem, sleduje širší teoretické diskuse v historických a společenských vědách. Věnuje zvýšenou pozornost vydávání pramenů a pramenné kritice inkvizičních záznamů. Více než dříve se zajímá o svět inkvizitorů a snaží se porozumět jejich motivacím. Asi nejvýznamnější změnou celkového obrazu inkvizice je, že badatelé přestávají uvažovat o středověké inkvizici jako o organizaci či soustavě speciálních soudních tribunálů a přiklánějí se spíše k jejímu chápání jako typu právní procedury, která se ani zdaleka neomezovala na procesy ve věci hereze. Přesto však lze v inkvizičním působení nalézt jasné pravidelnosti, které varují před pojetím inkvizičního působení jako zcela roztříštěného a před jeho studiem pouze na úrovni jednotlivých soudních dvorů, nebo dokonce jednotlivých inkvizitorů. Ať už badatelé zmíněné pravidelnosti interpretují s využitím pojmu diskurzu či nikoli, shodují se na jejich zásadním vlivu na obraz o světě vypovídajících, jejž inkviziční záznamy podávají. Vztah mezi inkvizitorem a vypovídajícím však – jakkoli je zásadně nerovný – přestávají považovat za jednostranné působení inkvizitorovy moci na bezmocného, bezradného a pasivního vypovídajícího, nýbrž jej stále častěji pojímají jako vztah založený na vyjednávání, v němž měl vypovídající určitý prostor k jednání a projevu a určité možnosti klást odpor nebo jinak ovlivnit dialog, k němuž byl předvolán. V nadcházejících letech bude zapotřebí věnovat zvýšenou pořizování kritických edic četných dosud nevydaných pramenů, jakož i nových edic pramenů, jež byly vydány neuspokojivě. Lze očekávat, že se bude dále rozvíjet pramenná kritika inkvizičních záznamů, avšak zároveň že bude sílit opozice vůči radikálnímu skepticismu ohledně jejich možností zprostředkovávat pohledy vypovídajících na svět.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info