Informace o publikaci

Approaches to Transgressive Auto/Biography: Introduction

Název česky Přístupy k transgresivní auto/biografii: Úvod
Autoři

KAYLOR Michael Matthew HARDY Stephen Paul HORÁKOVÁ Martina PRAJZNEROVÁ Kateřina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno Studies in English
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova biography; autobiography; transgressive autobiography
Popis Článek je kritickým úvodem ke speciálnímu číslu časopisu Brno Studies in English, které se zabývá problematikou transgresivní (auto)biografie.
Související projekty: