Informace o publikaci

The role of c-Myb in control of migration, invasiveness and death of colon carcinoma cells

Název česky Úloha proteinu c-Myb v regulaci migrace, invazivity a smrti buněk střevního karcinomu
Autoři

PEKARČÍKOVÁ Lucie KNOPFOVÁ Lucia BURŠÍKOVÁ Jana POTĚŠIL David KONEČNÁ Hana ŠMARDA Jan

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference The Student Scientific Conference on Biotechnology & Biomedicine
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova c-Myb; migration; invasivity; death; colon carcinoma cells
Popis c-Myb je transkripční faktor, který je důležitý pro definitivní hematopoézu a formaci střevního epitelu. Střevní karcinomy odvozené z epiteliálních buněk tlustého střeva patří mezi jeden z nejčastějších typů nádorových onemocnění na světě. Pacienti se střevními karcinomy s upregulovanou expresí genu c-myb mají špatnou prognózu. Mechanismus, jakým c-Myb kontroluje proces migrace/invazivity, zůstává nejasný. Naše výsledky ukazují, že c-Myb statisticky významně zvyšuje migrační a invazivní aktivitu buněk CT26. Analyzujeme sekretom buněk CT26MYBup a buněk kontrolních 2-DE a následnou LC-MS/MS analýzou rozdílných proteinových spotů. Identifikujeme MIF a galektin-1 jako proteiny rozdílně sekretované z MYBup a kontrolní buněčné linie. c-Myb zvýšením migrační/invazivní aktivity buněk, sekrecí proteinů MIF a galektin-1 a zvyšením rezistence buněk k cytotoxickým látkám může podporovat tumorigenní charakter buněk střevního karcinomu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info