Informace o publikaci

Dominantní copingové strategie vysokoškoláků

Autoři

FEJFAROVÁ Helena VEČEŘOVÁ Petra JANKOVÝCH Vladislav

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek popisuje výzkumné šetření, které se zaměřuje na výskyt dominantních strategií zvládání stresu (dle dotazníku SVF 78) u vysokoškolských studentů (lékařské fakulty, přírodovědné fakulty, filozofické fakulty, technických oborů a specializace v pedagogice) ve věku 20-25 let. V tomto věkovém období lze předpokládat upevnění osvojených copingových strategií v konfrontaci s nároky vysokoškolského studia a života. Z pohledu psychologického poradenství na vysokých školách se nabízí otázky, zda lze považovat některou strategii za preferovanou, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi studenty a studentkami, zda u nich převažují pozitivní copingové strategie nad negativními. Z průběžných výsledků se jeví genderově významná otázka sociální opory, ve které ženy skórují mnohem výše oproti mužům. Dále se dle průběžných výsledků jeví jako výrazná potřeba kontroly situace u obou pohlaví, naopak z negativních strategií je nejvýraznější perseverace. Závěry šetření vedou k otázkám, na které bude vhodné se zaměřit v budoucnu, jako například, zda profil klientů poradenských center vysokých škol koresponduje s výsledky preferovaných strategii u vysokoškoláků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info