Informace o publikaci

Zjišťování klimatu třídy na prvním stupni ZŠ

Autoři

MAREŠ Jan

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis V příspěvku byly představeny možnosti posuzování klimatu na prvním stupni základní školy a jejich omezení, která jsou dána věkem žáků a jejich schopnostmi. Byly představeny některé možnosti posuzování klimatu vycházející z pozorování interakce dětí, diskuse s nimi, dramatické výchovy, vizuálních metod (práce s kresbami dětí, fotografiemi školního prostředí) i dotazníkových metod. Hlavní pozornost byla věnována praktickým zkušenostem s použitím elektronicky administrovaného evaluačního nástroje Společenství prvního stupně - Dotazník pro žáky formou počítačové hry, který vychází z principu testů sémantického výběru a který byl ověřován v projektu Cesta ke kvalitě (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) jako jeden z třiceti evaluačních nástrojů. Byly představeny výstupy i obsah zprávy generovaný nástrojem včetně možnosti srovnání s orientačními normami. V diskusi s řediteli byly probírány výhody i omezení práce s výsledky získanými tímto nástrojem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info