Mikrostruktura klů chobotnatců na příkladu rodu Zygolophodon Vacek, 1977

Autoři BŘEZINA Jakub
Druh Článek ve sborníku
Citace BŘEZINA, Jakub. Mikrostruktura klů chobotnatců na příkladu rodu Zygolophodon Vacek, 1977. In Lenka Dziková, Daniel Šimíček, Tomáš Kumpan. Studentská geologická konference 2012 sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 10-79. ISBN 978-80-210-5856-9.
Originální jazyk čeština
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Zygolophodon; Proboscidea; tusk; Schreger pattern; Vienna Basin; Mikulov

Studium mikrostruktury klů chobotnatců přináší mnoho informací. Zatímco z výzkumu přírůstků dentinu lze získat informace o životě jedinců, paleoklimatu a paleoprostředí (Fisher, 1990; Fox 2000, 2004), výzkum dentinových kanálků a tzv. Schregerova vzoru, který je unikátním znakem na klech chobotnatců, je vhodnou metodou k rozlišení jednotlivých taxonů chobotnatců (Espinoza a Mann, 1993; Palombo a Villa, 2001; Trapani a Fisher, 2003). Studované kly patří chobotnatci druhu Zygolophodon turicensis a pocházejí z písků pravděpodobně badenského stáří uložených východně od Mikulova, které náleží vídeňské pánvi. Ze studovaných klů byly zhotoveny výbrusy, na kterých byly měřeny úhly protínajících se Schregerových linií. Schregerovy vzory jsou v současné době prozkoumány jen u malého množství taxonů a u rodu Zygolophodon nebyly dosud studovány. Na výbrusech byl identifikován jen kvalitativní vzor typu „V“. Podařilo se potvrdit zanedbatelný rozdíl mezi konkávními a konvexními Schregerovými úhly, zjištěný již dříve u jiných taxonů (Espinoza, 1993). Hodnoty úhlů u povrchu klu byly 53–85 stupňů s průměrem 66 +/- 6 stupňů. Hodnoty všech úhlů se pohybovaly ve stejném rozpětí jako u povrchu klu, s průměrem 67 +/- 6 stupňů. Výsledky byly porovnány s ostatními taxony.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info