Informace o publikaci

Mikrostruktura klů chobotnatců na příkladu rodu Zygolophodon Vacek, 1977

Autoři

BŘEZINA Jakub

Druh Článek ve sborníku
Konference Studentská geologická konference 2012 sborník abstraktů
Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Zygolophodon; Proboscidea; tusk; Schreger pattern; Vienna Basin; Mikulov
Popis Studium mikrostruktury klů chobotnatců přináší mnoho informací. Zatímco z výzkumu přírůstků dentinu lze získat informace o životě jedinců, paleoklimatu a paleoprostředí (Fisher, 1990; Fox 2000, 2004), výzkum dentinových kanálků a tzv. Schregerova vzoru, který je unikátním znakem na klech chobotnatců, je vhodnou metodou k rozlišení jednotlivých taxonů chobotnatců (Espinoza a Mann, 1993; Palombo a Villa, 2001; Trapani a Fisher, 2003). Studované kly patří chobotnatci druhu Zygolophodon turicensis a pocházejí z písků pravděpodobně badenského stáří uložených východně od Mikulova, které náleží vídeňské pánvi. Ze studovaných klů byly zhotoveny výbrusy, na kterých byly měřeny úhly protínajících se Schregerových linií. Schregerovy vzory jsou v současné době prozkoumány jen u malého množství taxonů a u rodu Zygolophodon nebyly dosud studovány. Na výbrusech byl identifikován jen kvalitativní vzor typu „V“. Podařilo se potvrdit zanedbatelný rozdíl mezi konkávními a konvexními Schregerovými úhly, zjištěný již dříve u jiných taxonů (Espinoza, 1993). Hodnoty úhlů u povrchu klu byly 53–85 stupňů s průměrem 66 +/- 6 stupňů. Hodnoty všech úhlů se pohybovaly ve stejném rozpětí jako u povrchu klu, s průměrem 67 +/- 6 stupňů. Výsledky byly porovnány s ostatními taxony.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info