Informace o publikaci

Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled

Autoři

BLAŽEK Václav SCHWARZ Michal

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Knihu tvoří dvě části a příloha. První shrnuje nejstarší historické, lingvistické, epigrafické i archeologické stopy germánsky hovořících etnik. Druhá část přibližuje vývoj všech germánských jazyků, od kmenové minulosti až po moderní dialekty. Následuje etymologická analýza příslušných etnonym. Epigrafickou fázi starých germánských jazyků zprostředkují ukázky raných runových nápisů s interpretací. Pokud vznikly i literární texty, nejméně jeden je uveden i s překladem. Následuje stručný přehled literární tvorby. Příloha obsahuje grafy modelující pozici germánské větve i její vnitřní členění, nástin germánské srovnávací fonetiky a morfologie, několik delších latinských textů k historii germánských kmenů s překlady a přehledné tabulky s variantami runového písma a písma gótského.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info