Staré germánské jazyky :historický a gramatický přehled

Základní údaje

Originální název Staré germánské jazyky :historický a gramatický přehled
Autoři
Václav Blažek
Michal Schwarz

Další údaje

Citace BLAŽEK, Václav. Staré germánské jazyky :historický a gramatický přehled. Edited by Michal Schwarz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ISBN 9788021058378. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5837-2011.
Originální jazyk čeština
Obor Jazykověda
Druh Odborná kniha
Klíčová slova

Anotace

Knihu tvoří dvě části a příloha. První shrnuje nejstarší historické, lingvistické, epigrafické i archeologické stopy germánsky hovořících etnik. Druhá část přibližuje vývoj všech germánských jazyků, od kmenové minulosti až po moderní dialekty. Následuje etymologická analýza příslušných etnonym. Epigrafickou fázi starých germánských jazyků zprostředkují ukázky raných runových nápisů s interpretací. Pokud vznikly i literární texty, nejméně jeden je uveden i s překladem. Následuje stručný přehled literární tvorby. Příloha obsahuje grafy modelující pozici germánské větve i její vnitřní členění, nástin germánské srovnávací fonetiky a morfologie, několik delších latinských textů k historii germánských kmenů s překlady a přehledné tabulky s variantami runového písma a písma gótského.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info