Informace o publikaci

Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora

Autoři

THOMAS James Edward BOULTON Alex

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato publikace je sborníkem 21 příspěvků, přednesených na 9. ročníku konference „Teaching and Learning Corpora“, která se uskutečnila na Masarykově univerzitě v létě 2010. Statě byly vybrány na základě dvou anonymních posudků, poskytnutých vědeckou radou konané konference. Kniha se zabývá rozmanitými způsoby využití jazykových korpusů při výuce a při studiu cizího jazyka, a je rozdělena do čtyř oddílů. Oddíly 1 a 2 pohlížejí na korpus jako vstupní zdroj, zkoumají nejdříve obecně jak mohou korpusy obohatit výuku jazyka, poté na konkrétních případech ukazují, jak převést poznatky do praxe, a nakonec hodnotí jednotlivé využití korpusů studenty. Oddíly 3 a 4 tematizují korpus jako výstup, což představuje především srovnání s korpusy rodilých mluvčích a následnou identifikaci „chyb“ či problémových oblastí, ale také ukazují, co studenti mohou vědět a skutečně ví v různých úrovních pokročilosti, a pokouší se zodpovědět na otázku, co nám tyto informace říkají o samotném procesu učení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info