Analysis of 3D structures in GIS

Základní údaje

Originální název Analysis of 3D structures in GIS
Autoři

Další údaje

Citace KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. Analysis of 3D structures in GIS. Mineralia Slovaca, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 88. ISSN 1338-3523.
Originální jazyk angličtina
Obor Geologie a mineralogie
WWW
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova structural data, trends, stereonet, density distribution, orientation analysis, GIS

Anotace

Jsou představeny nástroje pro GIS (ArcGIS, ESRI) vhodné k analýze orientovaných dat v geologii. V prostředí, kde je vytvářena geologická mapa, je nyní možné data i zpracovávat - vynášet do projekce, vypočítat a vynést osu vrásy, tvořit konturové diagramy, mapy trendů, mapy směrů os vrás či růžicové diagramy. Výsledky jsou ve vektorové nebo rastrové podobě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info