Informace o publikaci

Checklist of vascular plants of the Czech Republic

Název česky Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky
Autoři

DANIHELKA Jiří CHRTEK Jindřich KAPLAN Zdeněk

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.preslia.cz/P123Danihelka.pdf
Obor Botanika
Klíčová slova alien plants; flora; native plants; nomenclature; species list
Přiložené soubory
Popis Práce přináší aktualizovaný seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. Jako taxonomický základ pro vypracování seznamu byl použit Klíč ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002) a 7. a 8. svazek Květeny České republiky (Slavík et al. 2004, Štěpánková et al. 2010), zveřejněné od té doby. Do seznamu byly zapracovány veškeré dostupné informace o nových floristických nálezech a taxonomických a nomenklatorických novinkách. Přehled taxonů zahrnuje původní, zavlečené (zdomácnělé i přechodně zavlečené) a často pěstované taxony. Nejdůležitější změny v nomenklatuře nebo taxonomii, nově popsané taxony a nálezy nových taxonů převážně původní flóry jsou uvedeny a vysvětleny v Apendixu 2. Tamtéž jsou diskutovány taxony a jména, které třeba je z květeny České republiky vyškrtnout. Seznam zahrnuje 2891 původních a zdomácnělých druhů a poddruhů, z nichž je 245 archeofytů a 245 neofytů, dalších 860 přechodně zavlékaných druhů a poddruhů, jakož i 324 pěstovaných taxonů různé úrovně, vše vyjma kříženců. Z důvodu praktické užitečnosti definujeme taxonomické vymezení 188 druhových agregátů a jiných neformálních skupin. V případech, kdy se změnilo jméno nebo vymezení taxonu, je v přehledu taxonů uvedeno referenční jméno přijaté v Klíči nebo v 7. a 8 svazku Květeny České epubliky. U zavlečených taxonů je uveden invazní status (zda jde o druh přechodně zavlečený, zdomácnělý, avšak neinvazní, anebo invazní) a informace o době zavlečení (archeofyt nebo neofyt) podle seznamu nepůvodní flóry České republiky (Pyšek et al. 2012), u ohrožených taxonů klasifikace podle třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Grulich 2012). U většiny taxonů uvádíme standardní česká jména, která vycházejí z českého jmenosloví Klíče ke květeně České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info