Informace o publikaci

Delirium detection in stroke patients - Reply

Autoři

BEDNAŘÍK Josef ELY E. Wesley

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Critical Care Medicine
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2012/07000/Delirium_detection_in_stroke_patients.59.aspx
Doi http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182515042
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova delirium; stroke; sensitivity; specificity
Popis Autoři zhodnotili charakteristiky testu the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) u série 129 po sobě jdoucích pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) a nalezli senzitivitu 76%, specificitu 98%, a celkovou přesnost 94% (95% CI 88% - 97%) ve srovnání s referenčním standardním hodnocením pomocí DSM IV v diagnostice deliria. Výzvou u této kohorty byla přítomnost akutní CMP u každého pacienta. Data zjištěná autory potvrdila, že ne-psychiatři mají nástroj který, pokud je používán v souladu s tréningovým manuálem (www.icudelirium.org), poskytuje validní a spolehlivá data o přítomnosti deliria u CMP. Zatímco autoři se nedomnívají, že tento nástroj nahrazuje plnou neurologickou či psychiatrickou konzultaci, věří, že tato data oslovují nesplněnou potřebu interdisciplinárních týmů implementovat hodnocení deliria do rutinní praxe. Sensitivita jakéhokoliv krátkého nástroje může být ovlivněna řadou faktorů, jako edukace a tréning hodnotitele a může být nižší ve srovnání s výzkumným uspořádáním. S náležitou průpravou a souhrou týmu mohou autoři dosáhnout vysokou senzitivut a specificitu v klinické praxi na mnoha jednotkách intenzivní péče.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info