Informace o publikaci

Einige Probleme der Vergangenheitsbewältigung am Beispiel der Restitutionen in der Tschechischen Republik

Název česky Některé problémy vyrovnání se s minulostí na příkladu restitucí v České republice
Autoři

FILIP Jan

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Studie se zabývá otázkou nápravou křiv z minulosti právními prostředky na území České republiky. Autor analyzuje nástroje, které mohou v této souvislosti využity, jako například represe, odčinění, amnestie, zadostiučinění nebo uspokojení, rehabilitace, restituce nebo odškodnění. To dokládá zkušenostmi České republiky z let 1918, 1938, 1945, 1989, 1992. Nelze prokázat, že v jejich základě ležela nějaká ucelená teorie. Typický český pragmatismus zvítězil zde. Hlavní pozornost je autor věnuje problému restitucí. Zejména zdůrazňuje, že právní věda a praxe zde musely čelit klasickému problému – jakým způsobem je možné s pomocí skromných, vágních a prozaických formulací právních předpisů vyřešit problém spravedlnosti a nápravy křivd, jak najít schůdnou cestu a přitom nezpůsobit křivdy nové. Jako hlavní právní nástroje a konstrukce autor zkoumá: a) vymezení období, kdy ke křivdám došlo,; b) určení oprávněných a povinných osob; c) vymezení důvodů pro nápravu a d) metody výkladu restutičních předpisů vnitrostátními i mezinárodními soudy. Do dokumentuje na analýze zákona o mimosoudních rehabilitacích a zákona o půdě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info