Informace o publikaci

Religion in modern Europe: Lessons from the secularization debate

Název česky Náboženství v moderní Evropě: Lekce ze sekularizační debaty
Autoři

VIDO Roman

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Tento příspěvek, opírající se o pečlivé studium sekularizační debaty v moderní sociologii náboženství, argumentuje, že obě krajní pozice – tvrzení, že sekularizační teze představuje jediný možný model vysvětlení, i kompletní odmítnutí sekularizační teze – nejsou pozice, které bychom měli hájit. I nadále je smysluplné hovořit při sociologickém studiu náboženství v evropských společnostech “sekularizačním jazykem”, pakliže se vyhneme jeho (naivně) osvícenským ideologickým konotacím a přistoupíme k sekularizačním teoriím poctivě, analyticky a s pečlivým využitím relevantních empirických dat. S kritickou reflexí nedostatků raných sekularizačních teorií není potřeba zavrhovat veškeré sociologické vědění shromážděné sekularizačními teoretiky. Fakt rostoucí viditelnosti různých forem náboženství/religiozity v současné Evropě nás automaticky nenutí sekularizační teorie pohřbívat. Vybízí nás pouze k důkladnějšímu promýšlení silných a slabých stránek sekularizační perspektivy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info