Přírodovědecká fakulta je evropským centrem pro výzkum vegetace a biotopů

Čtyřdílná národní monografie Vegetace České republiky je jen jedním z výsledků práce vědců z Ústavu botaniky a zoologie. Opakovaně zpracováváme expertízy, na základě kterých Evropská agentura životního prostředí zkvalitňuje evropský systém klasifikace biotopů.

Na ústavu vznikají monografie, nové statistické metody i originální software pro analýzu vegetace

Provádíme mapování české vegetace i analýzu vegetačních dat. Naše studie získávají tisíce citací v zahraniční odborné literatuře, mají však také přímé dopady na ochranu přírody. Na zakázku od Agentury ochrany přírody jsme koordinovali přípravu dvou vydání Katalogu biotopů České republiky, který je nyní základní příručkou pro mapování biotopů pro evropskou soustavu chráněných území Natura 2000 známé u nás jako evropsky významné lokality.

Ústav pro botaniku a zoologii má mezinárodní význam, protože...

  • Pracovní skupina pro výzkum vegetace koordinuje několik celoevropských iniciativ, například celoevropskou databázi European Vegetation Archive nebo mezinárodní aktivity ve výzkumu diverzity vegetace a biotopů v Evropě.
  • Naši vědci mají jedinečné know-how v oblasti zpracování vegetačních dat. Vyvíjí nové postupy analýzy, které přebírají výzkumná pracoviště v dalších zemích. Známí jsme také díky originálnímu softwaru JUICE a skriptů v programu R.
  • S Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích spolupracujeme v rámci národního centra excelence Pladias – Centra analýzy a syntézy rostlinné diverzity.

Opíráme se o znalosti největších kapacit v oboru

Profesor Milan Chytrý je tajemníkem mezinárodní pracovní skupiny European Vegetation Survey, hlavním koordinátorem evropské vegetační databáze European Vegetation Archive a vedoucím redaktorem dvou hlavních světových časopisů v oboru – Journal of Vegetation Science a Applied Vegetation Science.

Vycházíme z know-how vytvořeného na Masarykově univerzitě. Spoluvytvářeli jsme především velké vegetační databáze EVA, které v současné době zahrnují 80 % celosvětově dostupných dat.

Výsledky naší práce pomáhají chránit evropskou přírodu

  • Publikační činnost Pracovní skupiny pro výzkum vegetace má tisíce citací.
  • Zkvalitňujeme klasifikaci vegetace a biotopů, kterou se mimo jiné řídí ochrana přírody v Evropské unii.
  • Pravidelně sledujeme chráněné biotopy na našem území.

Nacházíme také odpovědi na celospolečensky významné otázky: Proč hynou lesy, jak se šíří invazivní druhy rostlin, jak se mění příroda v souvislosti s globálními změnami prostředí a jak můžeme ústupu ohrožených druhů rostlin a živočichů účinně bránit.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info