Přispíváme k liberalizaci veřejné dopravy

Konkurence ve veřejné dopravě je stále diskutovanějším společenským i politickým tématem. Mezioborová výzkumná skupina, jejíž jádro se nachází na katedře ekonomie ESF MU, nabízí unikátní analýzu, která v důsledku umožní ročně ušetřit desítky miliónů korun z veřejných zdrojů.

Jsme lídrem v analýze konkurence na železnici

Výzkumná skupina je formálně zastřešena Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP). Kromě odborníků z ESF MU jsou do ní zapojeni vědci z PřF MU a FSV UK. Spolupracujeme tak s ekonomy, geografy a sociology z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, s odborníky z veřejné politiky i významnými zahraničními experty.

Mezinárodního úspěchu jsme dosáhli především v oblasti empirické analýzy otevřeného přístupu ke konkurenci v osobní železniční dopravě. K tomuto tématu také pořádáme mezinárodní konferenci Prague Conference on CEE Countries’ Railways, které se pravidelně účastní světové špičky oboru.

Máme unikátní data a mezioborový tým

ITREGEP disponuje databází, která je založená na vlastních spotřebitelských šetřeních mapujících chování cestujících na vybraných linkách. Na tomto základě lze modelovat poptávku po přepravních službách, predikovat mocnost přepravních proudů, odhadovat intenzitu konkurence a míru dominance subjektů na trzích dopravních služeb apod.

Interdisciplinární složení našeho týmu umožňuje výsledky vlastního výzkumu dotahovat do aplikačních výstupů pro orgány státní správy, místní samosprávy i soukromý sektor. Certifikované metodiky, které ITREGEP připravil pro Ministerstvo dopravy ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jsou zapojeny do procesů, které mohou v důsledku šetřit veřejné zdroje v řádech desítek milionů korun ročně.

O výsledky se zajímají další země

Naše analýza konkurence na železniční lince Praha–Ostrava patří k nejpropracovanějším analýzám tohoto typu na světě. O její výsledky je zájem v mnoha zemích EU, které tento problém řeší. Členové výzkumné skupiny přednášejí na pracovištích, která patří v oboru dopravní ekonomie ke světové špičce: Institute for Transport Studies – University of Leeds (2015) a University of Madrid (2016).

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu pravidelně publikujeme v odborných časopisech, vydáváme vlastní ediční řadu monografií, certifikované metodiky i popularizační texty. Členové výzkumné skupiny publikují také v nejvýznamnějších zahraničních časopisech z oboru dopravní ekonomie a geografie: Journal of Transport Geography, Transport Policy, Research in Transportation Economics a Journal of Rail Transport Planning & Management.

O přínosech práce nepochybujeme

Liberalizace systémů veřejné dopravy je jedním z hlavních cílů Společné dopravní politiky EU. Postupně byla liberalizována odvětví silniční a letecké dopravy, poslední desetiletí vrcholí reforma dopravy železniční.

Systematická analýza ekonomických dopadů různého nastavení liberalizace a regulace národních dopravních trhů je nezbytná pro optimalizaci výstupů. Společenský význam řešených témat také vyplývá z průběžně vypisovaných prioritních témat v rámci mezinárodních grantových agentur a Evropské komise.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info