Sledujeme psychický a sociální vývoj dospívajících

Už od poloviny 90. let se výzkumné týmy z FSS MU věnují psychologickému a sociálnímu vývoji dětí a mládeže. Vzniklo zde několik studií, které mimo jiné popisují životní styl dnešních dvacátníků.

Výzkum probíhá ve 3 rovinách

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je odborným pracovištěm FSS MU. Výzkum psychického a sociálního vývoje dětí a mládeže zde probíhá ve třech oblastech:

  • Výzkum utváření osobnosti v období adolescence a vstupu do dospělosti.
  • Zkoumání používání digitálních médií v kontextu psychosociálního vývoje člověka
  • Výzkum talentu a nadání u dětí a dospívajících.

Významným projektem byly Cesty do dospělosti

Projektem, který zaznamenal velký mediální ohlas, je výzkum s názvem Cesty do dospělosti. Ten si klade za cíl zjistit, co se děje v životě mladých lidí mezi jejich dvacátým a třicátým rokem. Z výzkumu například vyplývá, že 72 % dotázaných se necítí být vždy plně dospělými, byť jsou už dávno za hranicí plnoletosti.

Věnujeme se aktuálnímu tématu rizik internetu pro děti a dospívající

Vědci institutu se také zúčastnili významného evropského projektu EU Kids Online, kde zkoumali možná rizika používání digitálních médií pro české i evropské děti a dospívající. Zjistili, že ve srovnání s ostatními evropskými dětmi patří ty české mezi ohroženější. Z výsledků vyplývá, že je v České republice třeba zvýšit povědomí rodičů i učitelů o možných rizicích internetu a nabídnout jim rady a doporučení, jak se s problematikou vypořádat.

Výsledky publikujeme a spolupracujeme se zahraničními univerzitami

Výsledky výzkumů jsou pravidelně publikovány v prestižních oborových časopisech, jako jsou například Developmental Psychology, Journal of Adolescence, Journal of Adolescent Research. V rámci institutu je také vydáván významný mezinárodní časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Naši vědci přednášejí na mezinárodních konferencích a spolupracují také se špičkovými zahraničními partnery v Evropě i v USA – např. London School of Economics, University of California, Clark University, University of Bologna, University of Jena, Örebro University a dalšími.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info