Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Pomaturitní magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sobě stále pracovat - staňte se učiteli. A pokud máte všeobecný přehled a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální, staňte se učitelem na prvním stupni základní školy. Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

„Probuďte v dětech radost z poznávání.“

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti i dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročníku ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatek příležitostí k rozvíjení vlastní osobnosti.

Výhodou studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je, že se jedná o jednostupňový pětiletý magisterský program. Vedle předmětů společenskovědních a přírodovědných tvoří podstatnou část programu studium výchov. V každém z deseti semestrů je také zařazena pedagogická praxe. A nedílnou součástí studia jsou terénní výuka a kurzy.

V průběhu studia navíc můžete vyrazit na zkušenou do zahraničí (např. do Estonska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Španělska, Velké Británie). V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zahraniční zkušenosti pak můžete získat i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou také zapojováni do běžné výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Líbí se Vám různorodost? Máte všeobecný přehled? Máte touhu poznávat a chuť probouzet stejnou touhu u svých žáků? Tak neváhejte a podejte si přihlášku! Zajímavější studijní program těžko najdete...

„Prvostupňové studium bych nazvala neotřelé, kreativní a komplexní a doporučila bych jej všem, kteří alespoň tuší, že v okamžité zpětné vazbě od dětí a práci s nimi vidí svůj hnací motor. Již od prvního semestru se celých pět let studia vhodně doplňuje teorie, praxe a zábavné výcvikové kurzy. To vše probíhá pod vedením profesionálního a přátelského týmů pedagogů. Atraktivitu také zvyšuje široké spektrum studijních či pracovních stáží, dodnes mimo jiné využívám zkušeností ze svého studijního pobytu ve Španělsku, kde jsem celý semestr navštěvovala nejen místní univerzitu, ale také základní školu. Jsem ráda, že si mohu udělat státnice z cizího jazyka, ke které nás připravují praktické a zábavné dlouhodobé semináře. Jsem přesvědčena, že jsem si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ před pěti lety zvolila správně.“

Hana Koblihová Hana Koblihová
studentka programu

Praxe

Důležitou součástí studia jsou pedagogické praxe, které probíhají v každém semestru. Pět z nich probíhá na brněnských školách a dalších pět můžete absolvovat na základních školách dle vlastního výběru. Konkrétní náplň každé etapy praxe je strukturována podle obsahu souběžně probíhajících předmětů pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složky.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou dostupné na https://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika.

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Uplatnění absolventů

Znalosti, dovednosti a postoje, které získáte během studia, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele na 1. stupni základní školy. Můžete se ale také dobře uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních (centra volného času, střediska environmentální výchovy, metodická centra apod.).

„Na otázky, co mi dalo studium na fakultě, často odpovídám: pedagogický rozhled, studium v zahraničí a titul. Co mi dává nyní? Možnost se vracet, diskutovat, ptát se a dostávat zpětnou vazbu. A jak mohu poděkovat? Naše škola spolupracuje při přípravě nových učitelů, studenti u nás absolvují praxe a hlavně mají možnost být s dětmi ve výuce.“

Petr Juráček Petr Juráček
ředitel základní školy

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info