Kosmetické prostředky

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V posledních letech vzrůstá zájem o kvalitní produkty osobní hygieny, péče o tělo, krásu a služby s nimi spojené. Cílem našeho bakalářského studijního programu zaměřeného na oblast kosmetických prostředků je příprava absolventů s interdisciplinárním, profesně orientovaným profilem, zahrnujícím medicínské, chemické, technologické, ekologické, regulační a další aspekty kosmetických prostředků, aby se mohli kvalifikovaně podílet na procesu vzniku a zacházení s produkty, které vyhovují náročným požadavkům dnešní doby.

Osvojíte si základní znalosti o vlastnostech látek chemického i přírodního původu, které se uplatňují v péči o pokožku, vlasy, nehty a dutinu ústní. Naučíte se, jak tyto látky interagují s živými buňkami lidského organizmu, jaké jsou přínosy jejich používání, ale také se dozvíte o jejich rizicích. Věnovat se budete zákonitostem a metodám technologického zpracování těchto látek do kosmetických přípravků, které jsou připraveny k používání při každodenní péči o pokožku a osobní hygieně. Osvojíte si základní postupy a metody zajišťování jejich kvality a bezpečnosti a dozvíte se, jakými pravidly se řídí zacházení s těmito produkty.

V rámci studia vás čeká odborná praxe v celkové délce 12 týdnů, kterou můžete absolvovat na různých pracovištích, které zacházejí s kosmetickými surovinami a prostředky (vývoj, výroba, distribuce, regulace, poskytování, poradenství).

Během studia se můžete zapojit do souvisejících výzkumných činností a výsledky těchto aktivit využít při tvorbě bakalářské práce a též vyjet na zahraniční studijní či praktický pobyt (např. v rámci mobilitního programu Erasmus+).

Je studium programu pro vás?

  • Bavily vás na střední škole přírodní vědy, zejména chemie a biologie?
  • Nepohrdnete ani jinými (např. společenskými a technologickými) obory?
  • Jste precizní, spolehliví a svědomití a zároveň máte pozitivní vztah ke kráse a estetické cítění?
  • Zajímáte se o problematiku osobní hygieny, zdraví a jeho ochranu?
  • Toužíte po praktických dovednostech a zručnostech?
  • Chcete vědět vše o kosmetických prostředcích od jejich vzniku až po aplikaci?
  • Baví vás práce v laboratoři?
  • Baví vás zároveň i práce s lidmi a umíte s nimi komunikovat?

Pokud na tyto otázky odpovídáte kladně, bude studium programu Kosmetické prostředky to pravé pro vás. Neváhejte a podejte si k nám přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Studijní program se v kombinované formě nenabízí.

Praxe

Během studia vás čeká povinná praxe v celkové délce 12 týdnů. Praxe začíná ve druhém semestru studia a je koncipována na principu rotace studentů na různých typech pracovišť zajišťujících zacházení s kosmetickými prostředky (např. výroba, kontrola kvality, příprava dokumentace, poradenství). Praxi lze absolvovat jak v ČR, tak i v zahraničí.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete orientovat v problematice vývoje, výroby, kontroly a aplikace kosmetických prostředků. Budete znát materiály používané při jejich výrobě, základní technologické postupy jejich přípravy a výroby a metody kontroly jejich kvality. Budete se orientovat v základních právních předpisech, které upravují ochranu zdraví lidi a zacházení s kosmetickými prostředky. Díky znalostem struktury a funkce kůže a kožních adnex a jejich nemocí budete schopni kvalifikovaně poradit při výběru vhodných kosmetických přípravků a poskytnout o nich klientovi adekvátní odborné informace.

Studijní program vás připraví k práci v oblasti výroby kosmetických prostředků jako odborný pracovník či technolog ve výrobě a v laboratoři hodnocení jakosti. Ve společnostech, které se zabývají distribucí a prodejem kosmetických surovin a prostředků, si můžete najít uplatnění jako obchodní zástupce, klientský pracovník a konzultant, v laboratořích certifikujících a regulačních orgánů jako laborant a dále třeba jako pracovník poskytující základní dermokosmetické poradenství při prodeji a aplikaci kosmetických prostředků.

Poznámka: studijní program nepřipravuje absolventy k výkonu regulovaného zdravotnického povolání a zacházení s léčivy; absolvováním studijního programu absolvent nezíská kvalifikaci kosmetik/kosmetička.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Povinnou součástí přijímacího řízení je absolvování přijímací zkoušky, která se koná v jazyce studijního programu, tedy v jazyce českém. Přijímací zkouška má písemnou formu a skládá se z Biologie (30 bodů), Chemie (30 bodů), Všeobecné studijní předpoklady (15 bodů). Úroveň oborových testů (Biologie a Chemie) odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT ČR pro gymnázia. Část Všeobecné studijní předpoklady je zaměřena především na základní analytické, numerické a logické myšlení, a nezahrnuje otázky zaměřené na kulturní a politický přehled.

Kritéria hodnocení

Za písemné zkoušky lze získat maximálně 75 bodů. Nesprávné či chybějící odpovědi se nepenalizují. Pro vypracování otázek budou mít uchazeči k dispozici celkem 75 minut.

Doporučená literatura

Učebnice Biologie, Chemie pro gymnázia.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Farmaceutická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kosmetické prostředky? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Barbora Tomková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info