Květen 2017

 • pondělí

  6. 2.
  – 8. 5.

  Nabídka jazykových kurzů - jaro 2017

  Centrum jazykového vzdělávání MU nabízí pro období JARO 2017 speciálně zaměřené kurzy v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině i kurzy češtiny pro cizince. Vedle toho také zajišťuje výuku základů čínštiny, arabštiny, svahilštiny, ruštiny, japonštiny,...

 • pondělí

  24. 4.
  – 5. 5.

  VÝSTAVA - Jsem Vítek s dvojí výjimečností: nadáním a Aspergerovým syndromem

  Ahoj lidičky, jsem Vítek, je mi 12 let a mám dvojí výjimečnost: nadání a Aspergerův syndrom. Rád bych vás pozval na svou výstavu, na které můžete vidět mou tvorbu od prvních pokusů s tužkou a pastelkami až po experimenty s akrylovými barvami. Výstava...

 • čtvrtek

  27. 4.
  – 19. 5.

  Výstava Československé legie na Rusi a v Srbsku

  Výstava přibližuje v roce 100. výročí bitvy u Zborova činnost čs. legií na Rusi a v rámci srbského dobrovolnického sboru. Vernisáž výstavy s ukázkami dobové výzbroje a výstroje proběhne 27. dubna 2017 ve 14 hodin. Promluví prof. Ivo Pospíšil a doc. Václav...

  od 14:00 do 18:00

 • sobota

  29. 4.
  – 1. 5.

  Echo a zrcadlení na jevišti jako cesta ke komunitnímu divadlu s Avivou Apel-Rosenthal

  Zveme vás na seminář zaměřený na využití participativních divadelních metod jako prostředku edukace o uplatňování lidských práv v kontextu komunitní práce. Ve dnech 29. dubna – 1. května 2017 nám Aviva Apel-Rosenthal, profesionální divadelnice a lektorka...

 • pondělí

  1. 5.
  – 27. 11.

  20. ročník Ceny Wernera von Siemense

  Nechte ocenit svou práci! Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense. Studenti, doktorandi, vedoucí prací, nepropásněte skvělou šanci a přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense! Odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce. Rozděluje se 1 000...

 • úterý

  2. 5.

  Beseda k možnosti zaměstnání ve Vojenském zpravodajství ČR

  V úterý 2. května 2017 od 16.00 hod. představí Ing. Jaroslav Zobač, bývalý ředitel Odboru boje proti extremismu a terorismu a Odboru vojenské kontrarozvědky, možnosti uplatnění budoucích absolventů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity u Vojenského...

 • úterý

  2. – 29.
  5.

  Vyhlášení voleb do Akademického senátu FSpS

  Zveřejňujeme v příloze seznamu kandidátů do Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU. Volby probíhají: •   4. 5. 2017    1. kolo voleb • 15. 5. 2017    2. kolo voleb • 29. 5. 2017    3. kolo voleb

 • úterý

  2. 5.

  Mistr Jan Hus, Panna Maria a Ovidius

  Ústav klasických studií a Jednota klasických filologů - brněnská pobočka si vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. z ÚKS FF MU v Brně. Přednáška s názvem "Mistr Jan Hus, Panna Maria a Ovidius" se uskuteční v...

  od 16:00 do 17:30

 • středa

  3. 5.

  Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě

  Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě Zveme vás do Aristotelovy doby, ba přímo za samotným Aristotelem. Hlavní postavy Sofie (nebo Mathes), Andrea (nebo Andrej) a Eda totiž nutně potřebují utěšit, a to utěšit filosoficky. A také potřebují...

  od 19:30 do 21:00

 • čtvrtek

  4. 5.

  Zdeněk Nejedlý očima archivářů

  Dva archiváři, dva pohledy, dvě přednášky a jeden Zdeněk Nejedlý. Opravdu pouze jeden? V rámci 12. archivního čtvrtku promluví nositel ceny Magnesia Litera 2013 za biografii o Zdeňkovi Nejedlém Jiří Křesťan a správkyně osobního fondu Zdeňka Nejedlého...

  od 15:30 do 17:20

 • středa

  10. – 31.
  5.

  Volby do akademického senátu FSpS - zápis o průběhu voleb

  Elektronicka volba 1. kolo: 4. 5. 2017. Výsledky jsou zveřejněny v příloze.

 • středa

  10. 5.

  Akademický obřad Dies academicus 2017

  Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní akademický obřad u příležitosti DIES ACADEMICUS 2017, který se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 10.00 hodin v Aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě...

  od 10:00 do 12:00

 • středa

  10. 5.

  Hrou na dopravním hřišti, bezpečně v provozu

  Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání si připravila pro děti a vnoučata pracovníků PdF MU informačně vzdělávací akci zaměřenou na bezpečnost dětí v provozu. V případě zájmu se registrujte u paní doktorky Šmejkalové (smejkalova@ped.muni.cz). Kdy:...

  od 14:30 do 17:00

 • středa

  10. 5.

  The Nile and the borders of the Empire: The world of Rome in the literature of the Early Empire

  Přednáška Dr. Bardo Gaulyho (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt).

  od 16:00 do 17:30

 • středa

  10. 5.

  Workshop: Hry ve výuce cizího jazyka

  Kancelář e-learningu FF MU zve na sérii workshopů o využití iPadu ve výuce cizího jazyka. Celkem sedm setkání bude tematicky rozděleno dle jazykových dovedností, které lze pomocí iPadu rozvíjet Na jednotlivých setkáních si účastníci mohou vyzkoušet: -...

  od 17:30 do 19:00

 • středa

  10. 5.

  Koncert k Dies academicus 2017: Nostalgia Jazz Quartet

  Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si Vás dovoluje srdečně pozvat na VEČERNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI DIES ACADEMICUS 2017, který se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 19.00 hodin v Barokním sále Místodržitelského paláce na Moravském náměstí...

  od 19:00 do 20:00

 • středa

  10. – 18.
  5.

  ProFIdivadlo uvádí: Katyně (Dies academicus 2017)

  Studentský soubor ProFIdivadlo uvede v rámci Dies academicus 2017, u příležitosti své 20. sezóny, divadelní hru na motivy románu Pavla Kohouta s názvem Katyně. Premiéra 10.05.2017 19:30 - 21:00 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Repríza...

  od 19:30 do 21:00

 • čtvrtek

  11. 5.

  Metafora násilí v textu a na divadle: kognitivně teatrologická analýza Shakespearova Hamleta

  Tématem násilí v Shakespearových hrách se dosud zabývali především literární historikové a teoretikové. V Shakespearově notoricky známém Hamletovi pak násilí hraje obzvláště velkou roli jak ve struktuře děje, tak v utváření jednotlivých postav. Přednáška...

  od 13:00 do 14:30

 • pátek

  12. 5.

  Psychofarmaka

  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá přednášku Psychofarmaka přednáší:PharmDr. Kateřina Horská, Lékárna FN Brno a Farmaceutická fakulta VFU Brno: Psychofarmaka v těhotenství kde:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno...

 • pátek

  12. 5.

  Studentská vědecká konference IDEAS - 4. ročník

  Konference se účastní studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů se zaměřením na anglo-americká studia. Tvoří platformu, kde studenti mohou prezentovat svůj výzkum před svými kolegy, spojuje, podporuje a inspiruje studenty k dalšímu...

 • úterý

  16. 5.

  Aegean semasiography – a new look on the use of Linear scripts

  Přednáška dr. Małgorzaty Zadky (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego).

  od 12:30 do 14:00

 • úterý

  16. 5.

  Aj veľkí muži sa môžu mýliť: Omyly a bludy v diele uhorského vzdelanca 18. stor. Mateja Bela

  Přednáška doc. Evy Jurikové z Trnavské univerzity.

  od 16:00 do 17:30

 • středa

  17. 5.

  Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

  Ve středu 17. května 2017 se uskuteční každoroční Filmový festival Fakulty informatiky MU, který nabízí promítání krátkých filmů z produkce talentovaných studentů Masarykovy univerzity. Letos s mottem „Pohni obrazem“. Festival probíhá na dvou místech...

  od 19:30 do 22:30

 • středa

  17. 5.

  Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě

  Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě Zveme vás do Aristotelovy doby, ba přímo za samotným Aristotelem. Hlavní postavy Sofie (nebo Mathes), Andrea (nebo Andrej) a Eda totiž nutně potřebují utěšit, a to utěšit filosoficky. A také potřebují...

  od 19:30 do 21:00

 • čtvrtek

  18. 5.

  Přijďte se podívat na den otevřených dveří KYPO

  Zajímá vás kyberbezpečnost a Kybernetický polygon? Hledáte téma pro bakalářku, diplomku nebo se chcete jen podívat, na čem bezpečnostní tým MU pracuje? Přijďte ve čtvrtek 18. května mezi 12 a 15 hodinou na den otevřených dveří laboratoře KYPO. ...

 • čtvrtek

  18. 5.

  Creating identity through writing – a case of Greek vase paintings

  Přednáška dr. Małgorzaty Zadky (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego).

  od 12:30 do 14:00

 • čtvrtek

  18. 5.

  Sportovní den pro děti (nejen) zaměstnanců MU

  Oslavte s námi den dětí už v květnu! Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví si pro vás již tradičně připravila sportovní den pro děti zaměstnanců i studentů, kde si můžete společně zasportovat, zasoutěžit nebo třeba zazpívat. Akce je zdarma a nemusíte...

  od 14:00

 • čtvrtek

  18. 5.

  Evoluce a ontogeneze etno-lingvistického usuzování

  Přednáška proběhne v angličtině. While many social species are group living, linguistically or symbolically marked social groups, characterized by large repertoires of shared cultural norms and behaviours, are uniquely human. However, the evolutionary...

  od 17:00 do 19:00

 • sobota

  20. 5.

  Mezinárodní konference psychomotoriky

  Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na mezinárodní konferenci Diverzita versus uniformita psychomotoriky v Evropě a v ČR, která se uskuteční 20. 5. 2017 v 13:00-17:00 hodin na Pedagogické fakultě MU v Brně, Poříčí 9, v konferenční a relaxační místnosti...

  od 13:00 do 17:00

 • pondělí

  22. 5.

  Goodbye Party ESF

  Chcete se spolu s námi rozloučit s letošními páťáky ještě před jejich státnicemi? Pojďte s námi na piknik (na ESF a přitom venku - u pyramidy ve 2. patře). My zajistíme muziku a limonády včetně malého občerstvení. Těšit se můžete třeba na koláče s láskou...

  od 15:30 do 19:30

 • úterý

  23. 5.

  Japonská slovesa pohybu, jejich významová struktura a její vliv na myšlení Japonců

  Přednáška prof. Mucumi IMAI z Univerzity Keió v Tokiu. Přednáška proběhne v angličtině. Slovesa pohybu se v různých jazycích liší v tom, které aspekty pohybového děje odrážejí. Talmy (1976, 1985) předpokládá, že hlavními aspekty, jež slovesa lexikalizují,...

  od 10:00 do 11:30

 • úterý

  23. 5.

  Morálka, kultura a rozšíření spravedlnosti: mezikulturní studie

  Přednáška proběhne v angličtině. In this talk, Purzycki will present some recent findings from a large cross-cultural study (8 field sites) on the role culture plays on cooperation. He will first briefly discuss the universals and particulars of individuals'...

  od 15:00 do 17:00

 • čtvrtek

  25. 5.
  – 2. 6.

  Výstava masožravých rostlin

  Přehlídka sortimentu masožravých rostlin spojená s prohlídkou skleníků botanické zahrady. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Veveří. Denně od 9 do 18 hodin. Vstupné 80 a 40 Kč.

 • čtvrtek

  25. 5.

  Workshop Úvod do programovacího jazyka R pro sociální a humanitní obory

  Workshop proběhne v anglickém jazyce, je rozdělen do dvou částí - dopoledne obecný úvod k R, odpoledne představení balíčku AnthroTools. Introduction to R Workshop (9:30-12:00): R is a free and open-source environment for statistical analysis, graphing,...

  od 9:30 do 16:30

 • čtvrtek

  25. 5.

  Nová věcnost v Československu?

  Konference je zaměřena na definování a interpretaci uměleckých projevů korespondujících s označením nová věcnost na československé výtvarné scéně, ohraničené lety 1918–1945. Zkoumána budou díla vzniklá v tradičních médiích a fotografii, orientovaná na...

  od 9:30 do 17:00

 • čtvrtek

  25. 5.

  Závěrečný seminář: Mezioborové výzkumné projekty GAMU 2014-2016

  Odbor výzkumu MU zve na Závěrečný seminář k Mezioborovým výzkumným projektům Grantové agentury MU 2014-2016, který se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 300 na Komenského nám. Více informací viz přiložený pdf...

  od 13:00 do 15:00

 • úterý

  30. 5.

  Zápis ze zasedáni volební komise dne 30. 5. 2017

  Volební komise na základě výsledků 1. kola voleb do učitelské komory a 3. kola voleb do studentské komory konstatuje, ze do Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU na období 2017-2020 byli zvoleni: UČITELSKÁ KOMORA: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. ...

 • středa

  31. 5.

  Bilanční shromáždění

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, zvu vás na další bilanční shromáždění fakultní veřejnosti. Těšíme se na setkání s Vámi! V úctě, Milan Pol (za vedení FF MU)

  od 14:00 do 15:00

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info