Červen 2017

 • pondělí

  1. 5.
  – 27. 11.

  20. ročník Ceny Wernera von Siemense

  Nechte ocenit svou práci! Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense. Studenti, doktorandi, vedoucí prací, nepropásněte skvělou šanci a přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense! Odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce. Rozděluje se 1 000...

 • čtvrtek

  25. 5.
  – 2. 6.

  Výstava masožravých rostlin

  Přehlídka sortimentu masožravých rostlin spojená s prohlídkou skleníků botanické zahrady. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Veveří. Denně od 9 do 18 hodin. Vstupné 80 a 40 Kč.

 • čtvrtek

  1. – 2.
  6.

  Weyrovy dny právní teorie 2017

  Zveme Vás na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2017, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 1. - 2. 6. 2017. Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou i právní...

 • čtvrtek

  1. – 2.
  6.

  11. Didaktická konference

  Zveme vás na 11. ročník Didaktické konference, kterou pořádá Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání společně s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem Brno Vysokou školou DTI. Na konferenci se setkávají příspěvky zaměřené na didaktiku...

  od 10:00

 • čtvrtek

  1. 6.

  VII. Studentská estetická konference

  Milí přátelé, srdečně Vás všechny zveme na sedmý ročník studentské estetické konference! Připravili jsme si pro Vás inspirativní odpoledne nabité zajímavými příspěvky od Vašich kolegů z bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Můžete...

  od 14:00 do 19:00

 • neděle

  4. – 6.
  6.

  Conference Nucleic Acids and Immunity

  This conference on Nucleic Acids and Immunity is the second of a series of three, funded by the EU under Framework 7, which will focus on build a synergistic relationship between researchers in these two areas. The epitranscriptome is a new emerging field...

 • pondělí

  5. 6.

  II. celostátní spondyloonkologické sympozium

  Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Klinikou komplexní onkologické péče LF MU a Masarykovým onkologickým ústavem pořádá pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. II. celostátní spondyloonkologické...

 • pondělí

  5. 6.

  Habilitační přednáška PhDr. Zory Syslové, Ph.D. - Předškolní vzdělávání pohledem výzkumu

  V pondělí 5. června 2017 od 11.00 hodin se v zasedací místnosti děkanátu pedagogické fakulty (budova Poříčí 7, I. poschodí) uskuteční habilitační přednáška PhDr. Zory Syslové, Ph.D., odborné asistentky katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy...

  od 11:00

 • středa

  7. – 14.
  6.

  EFF 2017: Reformy a revoluce

  V letošním roce pro vás připravujeme již 11. ročník Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí. Tématem nadcházejícího ročníku budou Reformy a revoluce. Během druhého červnového týdne budete moci navštívit celou řadu zajímavých přednášek z různých...

  od 18:00 do 20:00

 • čtvrtek

  8. 6.

  Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí

  Záštitu nad konferencí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, garantem konference je prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš. Datum a místo konání: 8. června 2017, aula Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, 3. patro), 9.30...

  od 9:30 do 13:00

 • úterý

  13. – 14.
  6.

  VII. Národní seminář informačního vzdělávání NASIV 2017

  VII. ročník Národního semináře informačního vzdělávání, tradičně organizovaného KISK FF MU, se stejně jako předchozí ročník uskuteční v Brně, tentokrát jen v rozsahu dvou dní. Seminář se opět bude skládat z odborných přednášek a workshopů, jejichž cílem...

  od 9:15 do 17:30

 • úterý

  13. 6.

  Koncert Hudební toulky českou minulostí

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, Komorní sbor pro duchovní hudbu při Ústavu hudební vědy FF Ensemble Versus a vedení fakulty si Vás dovolují pozvat na koncert Hudební toulky českou minulostí. Program tvoří antologie starší české hudby od nejstaršího...

  od 20:00 do 21:30

 • středa

  14. 6.

  Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře

  Metal je hudebním stylem, který ve velké míře pracuje s různými náboženskými (zejména okultními) náměty, což by nemělo unikat ani religionistické pozornosti. Konferenční příspěvky se budou zaměřovat na analýzu používání těchto prvků u jednotlivých metalových...

  od 8:00 do 18:00

 • čtvrtek

  15. 6.
  – 2. 7.

  Výstava léčivých rostlin

  Centrum léčivých rostlin LF MU Brno pořádá již tradiční Výstavu léčivých rostlin kdy: 15.6. - 2.7.2017,návštěvní doba 9:00 - 18:00 hod. kde: Brno CLR Údolní 74 Výstava je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost....

 • pátek

  16. 6.

  Dětská a adolescentní psychiatrie

  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá přednášku Dětská a adolescentní psychiatrie Prof. MUDr. Ivana Drtílková,CSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:Tiky a Tourettův syndrom MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická...

 • neděle

  18. – 23.
  6.

  České akademické hry 2017

  16. ročník Českých  akademických her 2017 se uskuteční v Praze, ve dnech 18. - 23. června 2017. Přihlášky do: 9. června 20107 Pořadatelé: České vysoké učení v Praze a Česká zemědělská univerzita. Jednotlivé sporty: aerobik, atletika,...

 • čtvrtek

  22. – 23.
  6.

  25. Frejkovy dny

  I. ortopedická klinika a LF MU pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. pořádá již tradiční mezinárodní ortopedické sympozium 25.Frejkovy dny určeno: pro mladé...

 • středa

  28. – 30.
  6.

  Konference ICET 2017: Re-thinking Teacher Professional Education

  Konference ICET 2017: Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning ICET and Masaryk University invite educational researchers, practitioners and policy makers to submit proposals for the International Council...

 • středa

  28. 6.
  – 2. 7.

  XXVI. Letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa: Zvíře a zvířeckost

  Mezinárodní letní škola pro doktorandy a mladé vědce z oboru filozofie, lingvistiky, literatury a výtvarného umění. Letos je zaměřena na téma Zvíře a zvířeckost.

  od 14:00 do 9:00

 • pátek

  30. 6.

  Termín pro odevzdání prací do soutěže IUS et SOCIETAS

  Termín pro odevzdání prací do soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS je 30. června 2017! Cena IUS et SOCIETAS – vyhlášení pro rok 2016/2017 Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info