Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v Aule MU (v budově Právnické fakulty MU).

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2018

Imatrikulace

Termín Fakulta
17. 9. Ekonomicko-správní fakulta
21. 9. Fakulta sociálních studií
1. 10. Přírodovědecká fakulta
4. 10. Fakulta sportovních studií
17. 10. Lékařská fakulta (koná se v aule v UKB)
18. 10. Fakulta informatiky
22.–23. 10. Filozofická fakulta
13. 11. Pedagogická fakulta
14. 11. Právnická fakulta

Promoce

Termín Fakulta
8.–9. 3. Fakulta sociálních studií
9.–12.3. Pedagogická fakulta
13.–14. 3. Ekonomicko-správní fakulta
15.–16. 3. Filozofická fakulta
20. 3. Fakulta sportovních studií
21. 3. Přírodovědecká fakulta
22.–23. 3. Fakulta informatiky
28. 3. Právnická fakulta
20.–26. 6. Lékařská fakulta
27.–29. 6. Právnická fakulta
9.–11. 7. Pedagogická fakulta
11.–12. 7. Fakulta sociálních studií
12.–13. 7. Fakulta sportovních studií
16.–17. 7., 26. 7. Ekonomicko-správní fakulta
18.–20. 7. Filozofická fakulta
23.–24. 7. Přírodovědecká fakulta
25. 7. Fakulta informatiky
9.–11. 10. Přírodovědecká fakulta
19. 10. Fakulta informatiky
24. 10. Lékařská fakulta
29. 10. Právnická fakulta
8.–9. 11. Filozofická fakulta

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info