Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v Aule MU (v budově Právnické fakulty MU).

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2017

Imatrikulace

Termín Fakulta
18. 9. Ekonomicko-správní fakulta
22. 9. Fakulta sociálních studií
2. 10. Přírodovědecká fakulta
5. 10. Fakulta sportovních studií
11. 10. Lékařská fakulta (koná se v aule v UKB)
11. 10. Fakulta informatiky
23.–24. 10. Filozofická fakulta
13. 11. Pedagogická fakulta
15. 11. Právnická fakulta

Promoce

Termín Fakulta
9.–10. 3. Fakulta sociálních studií
9.–10.3. Pedagogická fakulta
21. 3. Fakulta sportovních studií
22. 3. Přírodovědecká fakulta
23.–24. 3. Fakulta informatiky
27.–28. 3. Ekonomicko-správní fakulta
29. 3. Právnická fakulta
30.–31. 3. Filozofická fakulta
23. 6., 26.–29. 6. Lékařská fakulta
30. 6., 3.–4. 7. Právnická fakulta
10.–12. 7. Ekonomicko-správní fakulta
12.–13. 7. Fakulta sociálních studií
13.–14. 7. Fakulta sportovních studií
17.–18. 7. Fakulta informatiky
19.–20. 7. Přírodovědecká fakulta
21. 7., 24.–26. 7. Pedagogická fakulta
27.–29. 7. Filozofická fakulta
5. 10. Fakulta sportovních studií
16.–18. 10. Přírodovědecká fakulta
20. 10. Lékařská fakulta
25. 10. Právnická fakulta
9.–10. 11. Filozofická fakulta

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info