Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty MU (Veveří 70, Brno), případně ve fakultních aulách.

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2022

Obřady se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace, v souladu s platným vládním usnesením a univerzitním semaforem. Pro přesné informace o konání promocí se informujte na studijním oddělení své fakulty.

Imatrikulace

Termín Fakulta Místo konání
6. 5. PrF aula PrF
12. 9. ESF v prostorách ESF
16. 9. FSpS aula PrF
22. 9. PrF aula PrF
7. 10. FaF aula PrF
12. 10. LF aula UKB
17. 10. FF aula PrF
18. 10. PřF aula PrF
20. 10. FI aula PrF
9. 11. PdF aula PrF
25. 11. FSS aula FSS (3. NP)

Promoce

Termín Fakulta Místo konání
14.–15. 3. ESF aula PrF
16. 3. PdF aula PrF
17.–18. 3. FF aula PrF
21. 3. FSpS aula PrF
22. 3. PřF aula PrF
28. 3. PrF aula PrF
29., 31. 3. FI aula PrF
31. 3.–1. 4. FSS aula FSS (3. NP)
24. 6. FaF aula PrF
27. 6.–1. 7. LF aula PrF
11.–13. 7. PrF aula PrF
14., 15. 7. FSpS (NMgr., Bc.) Hala míčových sportů, UKB
15. 7. FI (NMgr.) aula PrF
18.–19. 7. PřF aula PrF
20.–22. 7. PdF aula PrF
23., 25.–26. 7. FF aula PrF
27.–29. 7. ESF aula PrF
8.–9. 9. FSS aula FSS (3. NP)
3. 10. ESF (MFTAP) Nová radnice
Dominikánské nám. 1, Brno
6. 10. FI (Bc.) aula PrF
11.–13. 10. PřF aula PrF
21. 10. LF aula PrF
24. 10. PrF aula PrF
3.–4. 11. FF aula PrF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info