Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty (Aula MU, Veveří 70, Brno), případně ve fakultních aulách.

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2024

Obřady se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace, v souladu s platným vládním usnesením a univerzitním semaforem.

Pro přesné informace o konání promocí se informujte na studijním oddělení své fakulty.

Imatrikulace

Termín Fakulta Místo konání
16. 9. ESF v prostorách ESF
16. 9. FSpS Hala míčových sportů, UKB
3. 10. FSS aula FSS (3. NP)
4. 10. PrF aula MU
10. 10. FF aula MU
16. 10. LF aula UKB
16. 10. PřF aula MU
18. 10. FaF v prostorách FaF
6. 11. PdF aula MU

Promoce

Termín Fakulta Místo konání
4.–5. 3. ESF aula MU
7.–8. 3. FF aula MU
13. 3. PdF aula MU
14. 3. FSpS aula MU
18. 3. PrF aula MU
20. 3. PřF aula MU
21.–22. 3. FI aula MU
21.–22. 3. FSS aula FSS (3. NP)
21. 6. FaF aula MU
24.–28. 6. LF aula MU
1.–3. 7. PrF aula MU
15.–18. 7. PřF aula MU
19. 7. FI aula MU
22.–24. 7. FF aula MU
23.–24. 7. FSpS Hala míčových sportů, UKB
25.–27. 7. PdF aula MU
29.–31. 7. ESF aula MU
17.–19. 9. FSS aula FSS (3. NP)
10. 10. ESF (MFTAP) Nová radnice
Dominikánské nám. 1, Brno
21. 10. PrF aula MU
22.–23. 10. FF aula MU
24. 10. FI aula MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info