Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v Aule MU (v budově Právnické fakulty MU).

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2019

Imatrikulace

Termín Fakulta
16. 9. Ekonomicko-správní fakulta
20. 9. Fakulta sociálních studií (koná se v aule FSS, 3. NP)
4. 10. Fakulta sportovních studií
9. 10. Lékařská fakulta (koná se v aule UKB)
14. 10. Filozofická fakulta
17. 10. Přírodovědecká fakulta
25. 10. Fakulta informatiky
7.–8. 11. Filozofická fakulta
11. 11. Pedagogická fakulta
11. 11. Právnická fakulta

Promoce

Termín Fakulta
4.–5. 3. Ekonomicko-správní fakulta
8. 3. ESF, obor MFTAP (koná se na Nové radnici, Dominikánské nám. 1, Brno)
11. 3. Pedagogická fakulta
13. 3. Fakulta sportovních studií
14.–15. 3. Filozofická fakulta
21. 3. Přírodovědecká fakulta
21.–22. 3. Fakulta sociálních studií (koná se v aule FSS, 3. NP)
25. 3. Právnická fakulta
28.–29. 3. Fakulta informatiky
24.–28. 6. Lékařská fakulta
1.–3. 7. Právnická fakulta
8.–10. 7. Pedagogická fakulta
9.–10. 7. Fakulta sociálních studií (koná se v aule FSS, 3. NP)
11.–12. 7. Fakulta sportovních studií
15.–17. 7. Ekonomicko-správní fakulta
18.–20. 7. Filozofická fakulta
22.–23. 7. Přírodovědecká fakulta
24. 7. Fakulta informatiky
8.–10. 10. Přírodovědecká fakulta
11. 10. Fakulta informatiky
18. 10. Lékařská fakulta
21. 10. Právnická fakulta
7.–8. 11. Filozofická fakulta

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info