Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty MU (Veveří 70, Brno) nebo ve fakultních aulách.

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2021

Obřady se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace, v souladu s platným vládním usnesením a univerzitním semaforem. Pro přesné informace o konání promocí se informujte na studijním oddělení své fakulty.

Imatrikulace

Termín Fakulta Místo konání
24. 9. FSpS Hala míčových sportů, UKB
7. 10. PřF aula PrF
7. 10. FSS aula FSS (3. NP)
13. 10. LF aula UKB
15. 10. FaF aula PrF
18. 10. FF aula PrF
8. 11. PrF aula PrF
10. 11. PdF aula PrF

Promoce

Termín Fakulta Místo konání
25. 6. FaF aula PrF
29. 6.–2. 7. LF aula UKB
12.–14. 7. PrF aula PrF
21. 7. FI aula PrF
22.–23., 26. 7. FF aula PrF
27.–29. 7. ESF aula PrF
5.–6. 8. PřF aula PrF
10. 8. PřF aula PrF
6.–7. 9. FSS aula FSS (3. NP)
15.–17. 9. PdF aula PrF
5.–6., 8. 10. FI aula PrF
12.–14. 10. PřF aula PrF
15. 10. ESF (MFTAP) Nová radnice
Dominikánské nám. 1, Brno
25. 10. PrF aula PrF
26. 10. LF (Bc. + NMgr.) aula PrF
4.–5. 11. FF aula PrF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info