Listopad 2017

 • pondělí

  1.5.
  –27.11.

  20. ročník Ceny Wernera von Siemense

  Nechte ocenit svou práci! Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense. Studenti, doktorandi, vedoucí prací, nepropásněte skvělou šanci a přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense! Odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce. Rozděluje se 1 000...

 • středa

  1.–2.
  11.

  XII. Brněnské hematologické dny

  Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu, FN Brno, Českou leukemickou skupinou pro život - CELL, Univerzitním leukemickým centrem, Lékařskou...

 • středa

  1.–2.
  11.

  XII. Brněnské hematologické dny

  XII. Brněnské hematologické dny pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Fakultní nemocnicí Brno, Českou leukemickou skupinou – pro život a...

 • pátek

  10.–19.
  11.

  Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat

  Denně od 9 do 16 hodin, vstupné 80 a 40 Kč.

 • úterý

  14.–15.
  11.

  16. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce

  Gynekologicko - porodnická klinika ve spolupráci se Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP pořádá 16. česko-slovenskou konferenci reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce Rámcové téma: Reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce,...

 • středa

  15.11.

  Lukešův den

  Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav mikrobiologie a imunologie FVL VFU Brno, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Československá společnost mikrobiologická POŘÁDAJÍ Lukešův den kdy:15.listopad...

 • středa

  15.–16.
  11.

  Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

  Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Literárněvědnou společností ČSR a Slavistickou společností Franka Wollmana pořádá ve dnech 15.–16. 11. 2017...

 • pátek

  24.11.

  Sympozium dekubitů - sdílení informací

  Katedra ošetřovatelství LF MU Brno a Česká společnost pro léčbu ran, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel - EPUAP) a Evropská společnost pro léčbu ran (European...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info