Listopad 2017

 • pondělí

  1. 5.
  – 27. 11.

  20. ročník Ceny Wernera von Siemense

  Nechte ocenit svou práci! Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense. Studenti, doktorandi, vedoucí prací, nepropásněte skvělou šanci a přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense! Odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce. Rozděluje se 1 000...

 • středa

  1. – 2.
  11.

  XII. Brněnské hematologické dny

  XII. Brněnské hematologické dny pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Fakultní nemocnicí Brno, Českou leukemickou skupinou – pro život a...

 • pátek

  10. – 19.
  11.

  Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat

  Denně od 9 do 16 hodin, vstupné 80 a 40 Kč.

 • sobota

  11. 11.

  VI. mezinárodní konference Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek

  VI. mezinárodní konference Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování VI. mezinárodní konference je pořádána Centrem - Cogito z.s. a Katedrou speciální...

 • sobota

  11. 11.

  Dekubity – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

  DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobé nemocné pacienty Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány (CSLR), Česká asociace sester (CAS) Spolupořadatelé...

 • úterý

  14. – 15.
  11.

  16. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce

  Gynekologicko - porodnická klinika ve spolupráci se Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP pořádá 16. česko-slovenskou konferenci reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce Rámcové téma: Reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce,...

 • úterý

  14. – 15.
  11.

  Konference Císařovna Marie Terezia a střední Evropa

  CÍSAŘOVNA MARIE TEREZIE A STŘEDNÍ EVROPA 300 LET OD NAROZENÍ REFORMÁTORKY 14.–15. listopadu 2017 v prostorách sálu Evropy Masarykova muzea v Hodoníně, Česká republika Anotace mezinárodní vědecké konference Císařovna a královna Marie Terezie se zapsala...

 • středa

  15. 11.

  Lukešův den

  Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav mikrobiologie a imunologie FVL VFU Brno, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Československá společnost mikrobiologická POŘÁDAJÍ Lukešův den kdy:15.listopad...

 • středa

  15. – 16.
  11.

  Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

  Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Literárněvědnou společností ČSR a Slavistickou společností Franka Wollmana pořádá ve dnech 15.–16. 11. 2017...

 • pátek

  24. 11.

  Sympozium dekubitů - sdílení informací

  Katedra ošetřovatelství LF MU Brno a Česká společnost pro léčbu ran, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel - EPUAP) a Evropská společnost pro léčbu ran (European...

 • úterý

  28. – 29.
  11.

  Konference Mefanet 2017

  Tradiční konference MEFANET proběhne 28.–29. listopadu 2017 v Brně v hotelu Continental. Hlavní témata konference: Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů: ...

 • úterý

  28. – 29.
  11.

  Konference Mefanet 2017

  Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzirty Brno pořádá Konferenci Mefanet 2017 kdy: 28. – 29. listopad 2017 kde: Hotel Continental, Brno Hlavní témata konference: ...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info