Důležité odkazy

Pro situaci na Masarykovy univerzitě věnujte pozornost těmto třem aktuálním dokumentům:

  1. Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020, zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020
  2. Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 5/2020, mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění Covid-19
  3. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření škol a školských zařízení