Univerzitní semafor

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je ČERVENÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Dále podle rozhodnutí rektora č. 2/2021 platí, že studenti i zaměstnanci mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov MU zároveň není možné vstupovat s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní semafor

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.
 • Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • Hromadné akce se omezují dle platné legislativy.
 • V knihovnách, menzách a počítačových učebnách je doručená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platné legislativy.
 • Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. V menzách je povinné nosit roušky a dodržovat rozestupy.
 • Ve společných prostorách kolejí je nařízeno povinné nošení roušek.

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU. Zákaz se nevztahuje na děti zaměstnanců a studentů MU, ale je doporučeno zvážit jejich přítomnost.
 • V budovách MU je povinné nosit roušky.
 • Výuka se řídí platnou legislativou. Je povolená praktická, umělecká, laboratorní a experimentální výuka, výuka studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku. Výuka může probíhat také u studentů prvních ročníků a studentů doktorských studijních programů. Výuka je realizována vždy za přítomnosti nejvýše 20 studentů. Způsob výuky určují fakulty.
 • Je možná praxe u třetích osob a individuální konzultace.
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Počítačové učebny jsou uzavřeny, ve studovnách může být max. 10 osob.
 • Vnitřní sportoviště jsou uzavřená s výjimkou praktické výuky realizované dle platné legislativy.
 • Knihovny je doporučeno zavřít a zajistit distanční výpůjčku.
 • Provoz v menzách se řídí platnou legislativou.
 • Na kolejích jsou zakázány společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti).
 • Akademické obřady se nekonají.
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office, nebo zajistit jejich střídání na pracovišti.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Je zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty do zemí s jiným než nízkým rizikem nákazy. 

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční výuka.
 • Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách je podle aktuálního vládního nařízení zakázána, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob. Zákaz prezenční výuky se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Na kolejích mohou být ubytovaní studenti mající výuku na základě výjimky, čeští studenti, kteří prohlásí, že koleje jsou jejich bydlištěm, a cizinci, kteří pobývají v ČR.
 • Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

 

Univerzitní eskalační semafor najdete v plném znění zde, obsahuje pouze doporučení. Jednotlivé součásti MU je mohou převádět do závazných rozhodnutí či předpisů, prosím sledujte pečlivě informace jednotlivých fakult a hospodářských středisek. Více informací najdete v metodickém listu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info