Univerzitní semafor

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je ČERVENÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Dále podle rozhodnutí rektora č. 9/2020 platí, že studenti i zaměstnanci mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov MU zároveň není možné vstupovat s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní semafor

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.
 • Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • Hromadné akce se omezují dle platné legislativy (max. 500 lidí, při akcích nad 100 lidí povinné roušky).
 • V knihovnách, menzách a počítačových učebnách je doručená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platné legislativy.
 • Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. V menzách je povinné nosit roušky a dodržovat rozestupy.
 • Ve společných prostorách kolejí je nařízeno povinné nošení roušek
 • Je zakázáno jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi.

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU. Zákaz se nevztahuje na děti zaměstnanců a studentů MU, ale je doporučeno zvážit jejich přítomnost.
 • V budovách MU je povinné nosit roušky.
 • Počítačové učebny a vnitřní sportoviště se doporučuje uzavřít.
 • V knihovnách a menzách se mění sezení tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou.
 • Na kolejích jsou zakázány společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti).
 • Nedoporučuje se pořádat akademické obřady (promoce, …).
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office nebo zajistit jejich střídání na pracovišti.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Je zakázáno jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi.

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční výuka.
 • Od středy 25. listopadu je povolena prezenční laboratorní, experimentální a umělecká výuka pro poslední ročníky s omezením účasti do 20 osob. O rozsahu rozhodují jednotlivé fakulty MU. Studenti fakulty sportovních studií v posledním ročníku se od 25. listopadu mohou účastnit sportovních aktivit i ve vnitřních prostorách v maximálním počtu 20 osob. Možné je rovněž studium v doktorských programech. Prezenční praktická výuka je nadále povolena studenům všeobecného a zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických a pedagogických oborů.
 • Jsou možné individuální konzultace.
 • Praxe u třetích stran je povolená.
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Studenti, kteří mají nově povolenou praktickou výuku, se mohou vrátit na koleje, mají-li je zarezervované.
 • Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

Univerzitní eskalační semafor najdete v plném znění zde, obsahuje pouze doporučení. Jednotlivé součásti MU je mohou převádět do závazných rozhodnutí či předpisů, prosím sledujte pečlivě informace jednotlivých fakult a hospodářských středisek. Více informací najdete v metodickém listu.