prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty
předseda Rady vysokých škol


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/207
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4827
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Fytoalexiny a fytoestrogeny
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. (VFU Brno)
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná (VŠCHT Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Ústav lékařské chemie a biochemie UP Olomouc)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. (Laboratoř růstových regulátorů, UP v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Assoc. Prof. Raimundo Gargallo, PhD. (Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry, University of Barcelona)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info