doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 01/02012
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1401
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Fytoalexiny a fytoestrogeny
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. (VFU Brno)
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná (VŠCHT Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2016