prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

profesor – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta, II. interní klinika Bohunice
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 1999
Datum ukončení řízení 15. 10. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Důsledky rytmické biodynamiky na maligní nádorová onemocnění
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Karlova univerzita Praha, 1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jindřich Macháček,CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 10. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Pavel Klener,DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jindřich Macháček,CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Smetana,DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 1. 2005
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2005
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jindřich Macháček, CSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 3. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info