doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

docent – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/338
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8650
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sportovních studií
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 11. 2004
Datum ukončení řízení 1. 7. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc. (v důchodu (dříve OU - Pedagogická fakulta))
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 6. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Švec, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 6. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info