doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Alice Jedličková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2012
Datum ukončení řízení 1. 12. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. René Bilík, CSc. (Trnavská univerzita v Trnavě)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PaedDr. René Bilík, CSc. (Trnavská univerzita v Trnavě)
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 6. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info