doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

docent – Česká sbírka mikroorganismů


kancelář: bud. E25/1S11
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7601
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2019
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Systematika rodu Enterococcus
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol)
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 10. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (VFU Brno)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info